Possibly 5.2.1833

Sender

Zofia Potocka

Sender’s Location

Wien?

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Á Monsieur / Monsieur Thorwalson / á Rome.

Dating based on

En tidligere datering, “før 3.8.1832”, virker ufunderet. Der kunne derimod udmærket være tale om det brev fra Zofia Potocka, som hendes livlæge Jan Radziwonski vedlægger sit brev af 5.2.1833. Zofia Potocka daterer sine øvrige breve og skriver afsendelsessted på dem, så denne skrivelse har karakter af ikke at være sendt som selvstændigt brev, men snarere at være vedlagt som en note.

Abstract

Potocka sends Thorvaldsen a portrait of her mother-in-law, Julia Potocka, to be used as a model for a bust of her. She asks him to make her more beautiful and to emphasize the resemblance to her son. She writes that the busts of Julia Potocka and Artur Potocki are to be inserted in the pedestal of the monument at Christ’s feet.

Document

Voici le portraitI de ma belle mèreII – il faut la faire jeune, car elle est morte à 25 ansIII – elle a été bien plus jolie. Je vous prie Monsieur, d’y mettre de la ressemblance avec son filsIV, car on dit, qu’il la rappellait beaucoup: le Buste de ma belle mere, et de mon mari seront placés dans le même monumentV, dans le rocher sous les Pieds du ChristVILa Princesse Henri LubomirskaVII m’a écrit la Part que vous avez prise, Monsieur à mon malheur, je vous remercie beaucoup, vos regrets répondent au charme qu’il trouvoit à vos ouvrages – lls vont embellir sa dernière [dem]eure. Je vous les recommande donc extremement, ne doutant pas que vos soins, et le sentiment que vous attachez à son souvenir ne guident parfaitement votre talent et votre coeur –

Je vous offre Monsieur l’assurance de mon Estime.
Sophie C: Arthur Potocka

Archival Reference

m18 1833, nr. 118

Thiele

Omtalt (indirekte) i Thiele III, p. 523

Subjects

Persons

Works

A291 Artur Potocki, 1829, inv.nr. A291
A628 Bedende børn, til gravmæle over Artur Potocki, 1834, inv.nr. A628
A269 Julia Potocka, 1832-1833, inv.nr. A269

Commentaries

  1. Det er tænkeligt, at portrætbilledet af Julia Potocka var Johann Baptist von Lampi d.æ.s portræt af hende (gengivet ved Julia Potockas biografi), selvom ligheden med busten ikke er påfaldende.

  2. Dvs. den polske grevinde Julia Potocka.

  3. Julia Potockas levetid var lidt længere, end svigerdatteren Zofia Potocka angiver; hun levede 1766-1794 og blev 28 år.

  4. Dvs. den polske greve og officer Artur Potocki.

  5. Gravmonumentet for Zofia Potockas mand, Artur Potocki, består i sin endelige form af en formindsket version af Kristus sat på en sokkel med relieffet Bedende børn, jf. A628, samt busterne af Artur Potocki, jf. A291, og Julia Potocka, jf. A269, der flankerer monumentet.

  6. Zofia Potockas idé om at indsætte busterne i soklen for Kristus’ fødder blev ikke gennemført; de endte med at flankere monumentet i stedet. Thiele omtaler ikke Potockas oprindelige ønske, som det formuleres i dette brev.

  7. Dvs. den polske prinsesse Teresa Lubomirska, der stod for den oprindelige kontakt til Thorvaldsen angående bestillingen af monumentet, og hvis mor, Dorota Barbara Czartoryska, holdt Thorvaldsen til ilden.

Last updated 18.11.2019