15.5.1832

Sender

J.C. Dahl

Sender’s Location

Dresden

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: “S.T. / Herr Etatsraad og Ridder / Albert Thorwaldsen / in / Rom.”

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

En overbragt hilsen og anbefaling af Mandelsloh.

Document

Ved Hern von MandelslohI en ung Landskabsmaler herfra Dresden, og SkolarII af mig, benøtter jeg Leiligheden at takke for Deres Venskabelige Brev fra MertsIII. M. f: A. som meldete mig den rigtige modtagelse af det lille MaleriIV af mig, og glædede mig over at det dog forskaffede Dem en Nydelse; Om Konsten her i Dresden Ec:V og om mig vil OverbringerenVI bedst kunne underrette Dem

Dresden d. 15 Maj 1832.   med sand Høyagtelse Deres stedse

hengivne Ven
JDahl.VII

Oversættelse af dokument

With Mr von Mandelsloh a young landscape painter here fron Dresden and my pupil I seize the opportunity to thank you for your kind letter from March last year which informed me of the due receipt of the little painting by me, and I was happy that it gave you pleasure; the bearer of the letter will be able to give you the best information about art etc. in Dresden and about me.

Dresden, May 15th 1832   yours respectfully,

sincere friend
JDahl.


[Translated by Karen Husum]

Archival Reference

m17 1832, nr. 52

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Works

B187 Indsejlingen til København, 1830, inv.nr. B187

Commentaries

  1. Mandelsloh er p.t. uidentificeret.

  2. Dvs. elev, jf. Ordbog over det Danske Sprog.

  3. Der er formentlig tale om brev af 26.2.1831 fra Thorvaldsen til Dahl.

  4. Dvs. Indsejlingen til København, B187.

  5. Dvs. etcetera, og så videre.

  6. “Overbringeren” må have været Mandelsloh selv.

  7. Bogstaverne JD i “JDahl” er skrevet sammen som et monogram.

Last updated 04.02.2020