13.12.1804

Sender

Irina Vorontsova

Sender’s Location

Skt. Petersborg

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskr.: À Monsieur / Monsieur Torvalsen Sculpteur / a Rome / chez le Marquis Torlonio.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Countess Vorontsova inquires about the progress of the sculptures she has commissioned and requests that all the workswill be completed by the following summer.

Document

1804
Le 13. Decembre, Petersbourg
__

Vi prego Signore di farmi sapereI se il lavoro vostroII e molto avanzato, e quagli pezzi sono i piu pronti a essere terminati, aspetto con una grande impazienza, e grande la mia premura di vedere da me il bello vostro Lavoro. Fatemi il piacere S’e possibile de finire tutti pezzi per lo Stato prossimoIII, per potere avere tutte queste belle coso nel tempo della navigazione prossimaIV – Sono sicura di avere pezzi che faranno molto onore a voi e a me molto piacere. Vi raccommando molto di mandarmi delle notizie & di farmi precisamente sapere quando tutto sara terminato, farete molto piacere di mandarmi tutto il piu prontamente possibile
Sono con stima, C[on]tessa di Worontzoff

indirizzate La risposta vostra cosi
à Madame la Comtesse Worontzoff chez M[onsieu]rs. Livio BanquiersV a S[ain]t. Petersbourg

Oversættelse af dokument

1804
Petersbourg, den. 13. december.
__

Jeg beder Dem, min Herre, lade mig vide, om Deres arbejde er vidt fremskredet, og hvilke stykker der er nærmest ved at være færdige, jeg venter med stor utålmodighed, og stor er min iver efter at se hele Deres arbejde hos mig. Gør mig den glæde om muligt at fuldende alle stykkerne til den kommende sommer, for at jeg kan få alle disse smukke ting, når søen igen bliver åben. Jeg er sikker på at ville få stykker, som vil gøre Dem stor ære og mig megen glæde. Jeg beder Dem meget om at sende mig efterretninger og præcist at lade mig vide, når alt vil være færdigt. De vil gøre mig en stor glæde ved at sende mig alt snarest muligt.
Med agtelse grevinde Worontzoff.

Adressèr Deres brev således
til Fru Grevinde Worontzoff ved Mrs. Livio Banquiers a St. Petersbourg

General Comment

Brevet er et led i korrespondancen mellem grevinde Irina Vorontsova og Thorvaldsen angående førstnævntes bestilling af værker. Det vides ikke, om Vorontsovas utålmodige ønske om at få de bestilte værker i hænde nogensinde blev opfyldt, se herom referenceartiklen Vorontsovas bestilling.


På udskriftsiden har Thorvaldsen tilføjet nogle ord, som må anses at være udkast til et andet brev:
I. I følge / Det som ikke / I følge Den hoye Comitsio[n]

Archival Reference

m1 1804, nr. 23

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

 1. Noget svarbrev fra Thorvaldsen kendes ikke, men det er sandsynligt, at han har svaret, for i Vorontsovas næste brev 2.8.1805 fremhæves, at Thorvaldsen har lovet hende værkerne færdige til ultimo juli 1805.

 2. Vorontsova spørger til arbejdet med de skulpturer hun bestilte februar 1804 og 5.3.1804. Henholdsvis: Amor og Psyche, Bacchus og Ganymedes samt Venus og Apollon.
  Yderligere fremgår af den første kontrakt fra februar 1804, at Thorvaldsen forpligter sig til yderligere at udføre to portrætbuster, henholdsvis af grevinde Vorontsovas søn Ivan Vorontsov, sandsynligvis A302 og hendes søster fyrstinde Jevdokija Ivanovna Golitsyna, marmoreksemplar på Thorvaldsens Museum, A304. Disse nævnes imidlertid ikke direkte i den efterfølgende korrespondance, og det kan derfor have været Vorontsovas søster, der var den egentlige bestiller.
  Det vides ikke i dag, hvor Vorontsovas bestilte marmoreksemplarer af de tre første skulpturer befinder sig. På Thorvaldsens Museum findes gipsmodellen til Amor og Psyche, A27, og et tilsvarende marmoreksemplar, A28. På museet findes desuden originalmodellen i gips, A2, til Bacchus samt Ganymedes i en afstøbning i gips fra Thorvaldsens tid, A41 og originalmodellen til Apollon, A3.
  Venus blev formentlig aldrig afleveret til grevinde Vorontsova, men derimod købt af fyrst Malte von Putbus og siden ødelagt af brand i 1865, jf. Gerhard Bott (ed.): Bertel Thorvaldsen. Untersuchungen zu seinem Werk und zur kunst seiner Zeit, Köln 1977, p.78. Se evt. referenceartiklerne om henholdsvis Putbus’ bestilling og Vorontsovas bestilling.

 3. Betydningen er “næste sommer”, hvorfor teksten egentlig burde lyde “per l’estate prossima”. Brevet bærer flere steder præg af Voronstsovas vanskeligheder med det italienske og hun skriver direkte i sit brev dateret 2.8.1805, at hun ikke har let ved sproget, og hovedparten af hendes breve til Thorvaldsen er da også skrevet på fransk. Af nævnte brev fremgår desuden, at skulpturene ikke afleveret næste sommer. Det er i det hele taget usikkert, hvilke skulpturer, der faktisk blev afleveret til Vorontsova. Se evt. referenceartiklen om Voronstovas bestilliing.

 4. Åbenbart har søtransporten mellem Italien og St. Petersborg været lukket i vintermånederne, og Vorontsova udbeder sig derfor at værkerne bliver afskibet når søvejen næste gang åbnes.

 5. Dette bankfirma i St. Petersborg, hvortil Vorontsova beder sin post fremsendt, har ikke kunnet identificeres.

Last updated 27.09.2018