11.5.1801

Sender

J.C. Ulrich

Sender’s Location

Livorno

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur B. Thorwaldsen / Pensionnaire de l’Academie / Royale de Dannemarc / Rome / al Caffe GrecoI / Strada Condotti.
Tilskrift: Monsieur B. Thorwaldsen à Rome.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Ulrich har frikøbt de to kasser, som Thorvaldsen har afsendt til Kunstakademiet, fra det krakkede speditions- og handelsfirma Jaume & Schwarz i Livorno.

Document

Monsieur.

En conformité de la lettre d’ordreII que vous m’avez transmis par l’honneur de la votreIII du 1r. de ce mois j’ai retiré les deux Caisses en question, de M.s Jaume & SchwartzIV en payant les fraixV y relatifs. Je ne sais pas à present quand l’Expedition pourra s’en faire et je crains que l’occasion ne s’en presentera pas de si tôtVI, mais je ne perderai pas de vuë la premiere rencontre.
J’ai l’honneur d’être Monsieur Votre très humble Servr.

Livourne ce 11e May 1801 J.Cphe Ulrich

General Comment

Dette brev omhandler to af de kasser, som Thorvaldsen sendte til Kunstakademiet i de første år af sit ophold i Rom, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

Archival Reference

m1 1801, nr. 9

Thiele

Indirekte omtalt hos Thiele I, p. 171.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. På dette tidspunkt boede Thorvaldsen antagelig i Via Sistina 141, se Thorvaldsens bopæle, men modtog øjensynlig post i den berømte Caffè Greco, der hyppigt blev anvendt som poste restante-sted for tysk-nordiske kunstnere, jf. Louis Bobé: ‘By- og Kulturbillede af Rom i anden Havldel af det 18. Aarhundrede’, in: Rom og Danmark, bd. 1, København 1935, p. 318; og en side om Caffè Greco på netstedet Künstlerleben in Rom.

  2. Ulrich havde i sit brev af 27.4.1801 anmodet Thorvaldsen om en fuldmagt fra Georg Zoëga / for at kunne frikøbe de to kasser, som Thorvaldsen havde sendt til Kunstakademiet, fra det konkursramte speditions- og handelsfirma Jaume & Schwarz i Livorno.
    Om denne transport, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

  3. Thorvaldsen brev af 1.5.1801 kendes ikke, se referenceartiklen Forsvundne breve, men brevet indeholdt sandsynligvis den udleveringsordre, Ulrich havde udbedt sig i sit brev af 27.4.1801.

  4. Handels- og speditionsfirmaet Jaume & Schwarz i Livorno.

  5. Ulrich fik ikke umiddelbart sit udlæg igen og bebrejdede Thorvaldsen dette, da de to mødtes 1804, jf. Thiele I, p. 225. Det økonomiske mellemværende blev først løst yderligere to år senere, se brev af 28.7.1806 fra Ulrich til Thorvaldsen.

  6. Ulrich hentyder til, at vanskelighederne med at få kasserne bragt videre med et dansk skib var blevet større pga. krigsurolighederne mellem England og Danmark i foråret 1801.

Last updated 29.04.2015