5.8.1825

Sender

Giovanni Battista Sommariva

Sender’s Location

Plombières

Information on sender

Forseglet med rødt laksegl.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’ Illus.mo Signore / Il Sig.r Cav.e I.[x]rI Alberto Thorvaldsen / Consigre di S.M. il Ré di danimarca / Scultore celebra && / Piazza Barberini al di zui Studio / Roma
Med anden hånd står følgende: “fr.[?] Sarza[na]II
Poststemplet: “20 AGOST[O]”

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Sommariva glæder sig over, at frisen Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, fuldføres, inden året er omme. Han er meget plaget af gigt, og hans største ønske er at nå at se værket fuldført og opsat i hans villa, samt at kunne nyde synet sammen med Thorvaldsen. Det eneste, der endnu mangler af frisen, er det sidste nykomponerede stykke, hvor Thorvaldsen og Sommariva figurerer sammen.

Document

Stimat.mo Cav.re ed Amico Prezios.mo

Plombieres Li. 5. Ag.to 1825

Prima di partire da Parigi per venire a prendere queste acque termali, onde vedere di liberarmi dalla mia Gotta allo Stomaco, scrissi al codesto nostro buon TeneraniIII, temendo di essere troppo a Lei importuno col ripetterli mie Lettere. Ora con viva mia consolazione vengo di riccevere quì, rimessami da Parigi, la graditissima Sua .".".".IV Luglio, di cui la ringrazio moltissimo. Questa mi riempie di consolazione nell’ assicurarmi, che dentro il corrente anno il nostro TrionfoV anderà in Opera tutto compito. Non hò altro a desiderare di più, che l’adempimento di questo ardente mio Voto frattanto, che mi trovo in vita, che per dire il vero, non può andare molto avanti, tanto per la mia avanzata età, quanto per i replicati assalti di gotta, acui vado sogetto. Vorrei almeno, che gli ultimi miei giorni li potessi passare assieme col mio incomparabile amico Thorvaldsen, che mi rinova la certezza di farmi quest’onore col venire alla mia Villa al LagoVI a felicitarsi assieme di un si grande Travaglio esposto all’amirazione del Publico attuale, e della più tarda Posterità. Non resta quindi che l’ultimo Pezzo, dove figureremo assieme, e ci staremo all’ eternità riuniti: Questa idea è per me non meno preziosa, ed onorevole, che consolante. La Composizione di esso è già da Lei concepita; e ciò basta per essere sicuro della più pronta esecuzione in marmo. Le faccio solo presente, che bisognerà perdere molto spazio di tempo pel suo trasporto da Roma al Lago; e quindi dipenderà dall’ epoca, in cui potrà esso venire spedito da codesto Signor De SanctisVII.
Sebbene io crederei, che anche prima dell’ arrivo di tale ultimo Pezzo si potrebbe dar mano al colocamento di tutti gli altri Pezzi, colla di Lei sospirata presenza.
Frattanto io spero di potere nel prossimo 7bre essere di ritorno in Lombardia, e di là potrò regolarmi, onde mettermi in libertà per l’epoca, che verrà da Lei fissata.
Mi congratulo, che il bravo nostro Tenerani meta mano alla nostra bella Psiche, senza più abbandonarla se non terminata. Spero, che anche l’ottimo nostro FreundVIII sarà sul finire della gentile CloeIX. L’Amorino suo Pendent trovasi già al posto sul suo Piedestallo di marmo. Se avessi avuta la forma precisa del zocolo di detta Cloe, sarebbe già in ordine anche il di Lei Piedestallo dello stesso marmo, che stà a tal effetto già preparato il Blocco.

Finalmente dunque cod.to S.r GiromettiX ha partorito il Cameo della sud.ta Psiche, per cui dovette tardarsene il Lavoro del Marmo. Il meno male è che sia riuscito bene al segno di non far poi torto alla Statua Originale. Scrivo allo stesso Girometti di spedirmelo a Milano.

Mille ringraziamenti, e mille doveri alli degnissimi di Lei Allievi, che si compiaciano di ricordarsi di me. Sò pur troppo le molteplici di Lei continue occupazioni gravissime, che le devono togliere perfino il tempo di respirare. Sarei quindì ingiusto ove le facessi dei rimproveri di non scrivermi di sue ambite nuove, mi bastarebbe che qualcuno per di Lei commissione mi inviasse di tanto in tanto due sole righe per tranquillizarmi. Ella sà, che Chi ama è sempre esigente. Io confesso, che non solo l’amo il mio Thorvaldsen, ma lo venero, e l’adoro, tenendomi a sommo preggio di potermi dire

Tutto tutto Suo Aff.mo Am.co, e Ser.e Obbl.mo
C Sommariva

Oversættelse af dokument

Højtagtede ridder og meget dyrebare ven

Plombières d. 5. august 1825

Før jeg forlod Paris for at rejse hertil for at benytte de varme bade, for om muligt at blive af med min hårdnakkede mavegigt, skrev jeg til vor gode Tenerani i Rom, idet jeg frygtede for at være Dem til besvær ved gentagne gange at sende Dem breve. Jeg har nu lige til min store trøst her modtaget Deres meget kære brev fra .".".". juli, sendt mig fra Paris, for hvilket jeg takker dem mange gange. Dette brev har fyldt mig med glæde ved forsikringen om, at inden udløbet af dette år skal vor Triumf være opstillet og fuldendt. Jeg har intet yderligere at ønske end opfyldelsen af dette mit brændende ønske, mens jeg endnu er i live, for sandt at sige kan jeg ikke regne med ret meget længere levetid, dels på grund af min fremrykkede alder, dels på grund af de gentagne anfald af gigt, som jeg stadig er udsat for. Jeg ville i det mindste ønske, at jeg kunne tilbringe mine sidste dage sammen med min uforlignelige ven Thorvaldsen, som på ny forvisser mig om at ville gøre mig den ære at komme til min villa ved søen for at prise sig lykkelig sammen med mig over et så stort værk, opstillet til det nulevende publikums og eftertidens beundring. Altså mangler nu kun det sidste stykke, hvor vi skal figurere sammen og stå forenede der til evig tid. Denne tanke er for mig ikke mindre dyrebar og hædrende, end trøstende. Dets komposition har De allerede gjort udkast til, og det er nok til at være sikker på den hurtigste udførelse i marmor. Jeg gør Dem alene opmærksom på, at det vil blive nødvendigt at spilde megen tid med dens transport fra Rom til søen, og det vil igen afhænge af det tidspunkt på hvilket det vil kunne blive afsendt af hr. De Sanctis i Rom.
For øvrigt ville jeg tro, at man også før ankomsten af dette sidste stykke ville kunne begynde at opstille alle de andre stykker, under Deres længselsfuldt imødesete nærværelse.
Imidlertid håber jeg i næste måned at vende tilbage til Lombardiet, og vil da kunne indrette mig således, at jeg kan være fri og ubunden på det tidspunkt, som vil blive fastsat af Dem.
Jeg lykønsker mig til, at vor udmærkede Tenerani nu arbejder på vor smukke Psyche, for ikke at forlade hende før hun er gjort færdig. Jeg håber, at også vor gode Freund vil være ved at lægge sidste hånd på den kære Chloe. Amorinen, dens pendant, er allerede på plads på sin marmorpiedestal. Hvis jeg havde haft den nøjagtige form af nævnte Chloe’s fodstykke, ville også hendes piedestal allerede have været i orden, udført af det samme marmor, idet marmorblokken hertil allerede for længst står parat.

Altså er endelig hr. Girometti i Rom nedkommet med kaméen af førnævnte Psyche, for hvis skyld marmorarbejdet måtte forhales. Det bedste er, at det er lykkedes ham udemærket, ikke at gøre den originale statue skam. Jeg skriver til samme hr. Girometti om at sende mig den til Milano.

Tusinde taksigelser og tusinde ærbødige hilsener til Deres udmærkede elever, som er så gode at huske mig. Jeg kender desværre kun alt for godt Deres mangfoldige, stadige og vigtige beskæftigelser, som må berøve Dem tiden til at trække vejret. Jeg ville derfor handle urigtigt, om jeg gjorde Dem bebrejdelser, fordi De ikke skriftligt giver mig længselsfuldt ventede efterretninger om Dem. Det ville være mig nok, om en eller anden på Deres vegne fra tid til anden sendte mig blot et par linjer for at berolige mig. De ved, at den som elsker er altid fordringsfuld. Jeg tilstår, at jeg ikke blot elsker min Thorvaldsen, men højagter og tilbeder ham, idet jeg regner mig det til største ære at kunne kalde mig ganske og aldeles Deres meget hengivne ven og meget forbundne tjener

Grev Sommariva

[Oversat af Øjvind Andreasen. Let revideret.]

General Comment

Ovenstående blev et af Sommarivas sidste breve til Thorvaldsen, da han døde året efter, d. 6.1.1826.

Selvom Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, næsten var fuldført på brevskrivningstidspunktet, nåede Sommariva aldrig at se det endelige resultat. Det blev i stedet sønnen, Luigi Sommariva, der overtog korrespondancen med Thorvaldsen.

Archival Reference

m10 1825, nr. 84

Thiele

Thiele III, p. 256-257

Subjects

Persons

Works

A505 Alexander den Stores indtog i Babylon, Tidligst 1812, inv.nr. A505

Commentaries

  1. Læsningen er usikker.

  2. Antagelig den italienske by Sarzana.

  3. En af Thorvaldsens i en årrække mest betroede assistenter Pietro Tenerani.

  4. Sommariva henviser til et i dag ukendt brev fra Thorvaldsen, men har angivelig glemt den eksakte dato og i stedet markeret det på denne måde. Se evt. oversigten over Forsvundne breve.

  5. Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A505, som Sommarive bestilte i en marmorversion til sin villa i Tremezzo ved Lago di Como, i dag Villa Carlotta..

  6. Sommariva havde en stor villa med udsigt over Comosøen, Villa Carlotta, der i dag er et museum. Besøg hjemmesiden her

  7. Francesco de Sanctis

  8. Den dansk-tyske billedhugger og Thorvaldsens elev Hermann Ernst Freund.

  9. Dvs. Freunds statue af hyrdinden Chloë udført og afstøbt i gips 1818, men først færdighugget i marmor 1851 efter Freunds død af nevøen Georg Christian Freund. Statuen gik tabt under branden på Christiansborg Slot i København 1884 og lader derfor ikke til at være afsendt til Sommariva. Læs evt. en indgående beskrivelse af statuen i H.R. Baumann (ed.): Hermann Ernst Freunds Levned ved Victor Freund, København 1883 p. 53-56.

  10. Den italienske gemmeskærer Giuseppe Girometti.

Last updated 14.08.2020