Possibly 1826

Sender

John Hay

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Rund forsegling under dækpapir uden præg.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: à Monsieur / M le Chevalier Thorwaldsen / & & &

Dating based on

Dateringsbegrundelsen bygger på det eneste sikkert daterede brev fra Hay til Thorvaldsen af 28.2.1826. Dette brev er, ligesom nærværende, afsendt fra Palazzo NegroniI i Rom, og begge breve stammer derfor formentlig fra opholdet 1826, jf. også den generelle kommentar.

Abstract

Hay is vexed that Thorvaldsen has called in vain and asks him to come for dinner the following Monday at 6 p.m.

Document

Mon cher Chevalier

Je suis faché que vous vous avez donné la peine de passer chez nousII & que malheureusement j’etais sorti.
Voulez vous nous faire le plaisir de diner ici Lundi prochain a six heures

toujours à vous
I.Hay

Palazzo NegroniIII Jeudi le matin

General Comment

Billetten er formentlig skrevet under Hays ophold i Rom 1826, eftersom afsenderadressen er Palazzo Negroni, hvor han med sikkerhed boede på denne tid, jf. hans brev af 28.2.1826. Der findes også yderligere to billetter fra Hay til Thorvaldsen, men de er afsendt fra andre romerske adresser, jf. Antagelig tidligst 1826 og senest 1838 og Antagelig tidligst 1816 og senest 1826, og dermed formentlig under andre ophold i Rom.

Archival Reference

gmVII, nr. 64

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

  1. Dvs. Palazzo Negroni, der stadig ligger på Via della Scrofa 117 ved Piazza Nicosia i Rom. Bygningen kendes i dag bedst under navnet Palazzo Aragona Gonzaga.

  2. Hvis dateringen holder, jf. dateringsdiskussionen, må dette “vi” betyde, at Hay var i Rom med sin hustru, Anne Preston (ca. 1765-1862), se dog Hays biografi for mere herom. I den antagelig seneste invitation i rækken fra Hay til Thorvaldsen af Antagelig tidligst 1826 og senest 1838, inviteres Thorvaldsen til spisning hos Hay alene.

  3. Dvs. Palazzo Negroni, der stadig ligger på Via della Scrofa 117 ved Piazza Nicosia i Rom. Bygningen kendes i dag bedst under navnet Palazzo Aragona Gonzaga.

Last updated 27.01.2016