Antagelig 1816-1818

Sender

George Hayter

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: al I S. Egregio Scuptore / Sigre Thorwaldsen / No 49. Via Felice

Dating based on

Datoen fremgår ikke af dokumentet, men da George Hayter opholdt sig i Rom 1816-1818, må sedlen stamme fra denne periode.

Abstract

Den britiske maler Hayter beder Thorvaldsen om en meget lille portion ler.

Document

My dear Sir

Pray forgive my taking the liberty to request you to send me a very small quantity of modelling clayI

For your grateful witII
with great respect

George Hayter

No 9 Via di Capo le CaseIII

General Comment

At Hayter udbad sig en lille klump ler fra Thorvaldsens værksted kan skyldes to ting:

  1. Han skulle bruge leret til at modellere.
  2. Han ønskede en lille klump af Thorvaldsens ler som en slags souvenir. I Thorvaldsens værksted blev leret genbrugt, idet afstøbningsmetoden bevarede det. Efter en skulptur var blevet formet og støbeformen anlagt, gravede man leret ud af formen og lod det indgå i andre formgivninger, jf. artiklen om Thorvaldsens værkstedspraksis. Leret lagde så at sige krop til mange forskellige skulpturer, og var, som det første skridt i formgivningsprocessen, det materiale, som var i tættest berøring med kunstnerens hænder – igen og igen, gennem genbrug. Derfor egnede det sig muligvis særligt godt til at udgøre en form for relikvie for Thorvaldsens geni, hvilket ikke var nogen ualmindelig praksis i 1800-tallet, jf. artiklen om Thorvaldsens hår.

Archival Reference

gmVII, nr. 61

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

  1. Om Hayter skulle bruge leret til at modellere noget, vides ikke. Han var maler, og selvom han senere i sit liv forsøgte sig udi skulptur, og hans ophold i Rom kunne have inspireret ham til at arbejde med det, er der p.t. ikke belæg herfor. I stedet er der formodentlig tale om, at han ønskede en lille klump af Thorvaldsens ler som en slags souvenir, jf. den generelle kommentar.

  2. Kan betyde humor og/eller intelligens, jf. Dictionary.com betydning 1 og 4.

  3. En adresse blot 200 meter fra Thorvaldsens bopæl i Via Felice (i dag Via Sistina), hvortil sedlen blev sendt.

Last updated 26.03.2017