Presumably before May 1825

Sender

Hermann Ernst Freund

Sender’s Location

Rom

Recipient

Hermann Ernst Freund

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Se den generelle kommentar.

Abstract

Note regarding Francisco Lami and the ship L’Anime del Purgatorio.

Document

Pad.eI Franc.o Lami ToscanoII
LeutoIII le Anime del PurgatorioIV

FreundV

General Comment

Den italienske skipper Francesco Lami Toscano fragtede den 10.5.-25.5.1825 58 kasser med Thorvaldsens kunstværker fra Rom til Livorno, angiveligt på fartøjet L’Anime del Purgatorio, i forbindelse med hjemsendelsen i 1825. Billedhuggeren Hermann Ernst Freund, der var Thorvaldsens assistent, fungerede som kurer på turen, og tilså at kasserne ikke kom noget til undervejs. Freund var blevet henvist til Lami Toscano af den danske konsul i Rom Luigi Chiaveri, hvilket indirekte fremgår af en anbefalingsskrivelse af skipperen, som Freund efterfølgende sendte til Thorvaldsen med hilsen også til Chiaveri.

Det antages, at denne note er skrevet af Freund i forbindelse med, at han af Chiaveri har fået oplyst Francesco Lami Toscanos navn. Skriften er stor og lidt “langsom” og alle bogstaverne er klart udformede, som hos en, der netop koncentrerer sig om at få nedskrevet oplysningerne korrekt. Sammenlignet med Freunds skrifttype i anbefalingsskrivelsen, synes der at være en nogenlunde overensstemmelse med de lidt ujævne eller “sitrende” bogstaver – og dette på trods af, at anbefalingen er skrevet hurtigere og mere flydende.

Signaturen “Freund” er tydeligvis påskrevet af en anden, da håndskriften er anderledes og blækket en smule lysere. Denne anden er muligvis Just Mathias Thiele, der i sin biografi om Thorvaldsen har beskrevet Freunds anden, farefulde rejse i 1828 med L’Anime del Purgatorio, jf. Thiele III, p. 323. Thiele havde netop som praksis, at notere og retskrive ord og navne på dokumenterne.

Se i øvrigt artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference

gmV, nr. 41

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. “padrone”, “mester”.

  2. Den italienske skipper Francesco Lami.

  3. Dette ord, der sandsynligvis både er en forkortelse og stavet forkert, er endnu uidentificeret. Freund har muligvis villet skrive “Lieutenant”, dvs. løjtnant.

  4. Francesco Lami Toscanos kystfartøj L’Anime del Purgatorio, Skærsildens sjæle. Navnet rummer givetvis en reference til Dante Alighieris Den guddommelige komedie, 1307-1321, hvor man netop hører om en båd, der fragter sjælene til Skærsildsbjerget.

  5. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

Last updated 04.12.2016