2.9.1840

Sender

Peter Christian Damborg

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Abstract

Bill and receipt for the framing of the paintings Roman peasants buying a hat for their little son, who is to be an abbate, B246, and October Festival evening outside the walls of Rome, B258, and the watercolour Portrait of Lady-in-waiting Miss Wilhelmine Bertouch, B315.

Document

Høivelbaarne
Hr ConferentsraadI Thorvaldsen,
Storkors af Dannebroge og DannebrogsmandII p:p:

1840 For erkommet
 
1 forgyldt Maleriramme med Snedkerarbeid (til et Maleri af MarstrandIII)
1 do Ramme (til et Maleri af KücklerIV
1 do – (til et Pastelmaleri af JuulV
Debet
RbdVI mkVII ßVIII
14 – –
11 – –
4 – –
Summa 29 rdIX Sedler
Kjøbn d 2 Sept: 1840.
Damborg
Betalt Damborg

Archival Reference

gmIV, nr. 83

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

B258 Lystighed udenfor Roms mure på en oktoberaften, 1839, inv.nr. B258
B246 Et par romerske almuefolk køber en hat til deres lille søn som skal være abbate, 1840, inv.nr. B246
B315 Portræt af hofdame frøken Wilhelmine Bertouch, 1790'erne, inv.nr. B315

Commentaries

  1. Thorvaldsen var blevet udnævnt til konferensråd 10.9.1838, jf. Thorvaldsen-kronologien og referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Thorvaldsen var blevet udnævnt til Storkorsridder af Dannebrogsordenen 18.11.1839 og modtog Dannebrogordenens hæderstegn 22.10.1833, dvs. han var Dannebrogsmand. Se evt. referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser for en fuld oversigt.

  3. Dvs. sandsynligvis Wilhelm Marstrands maleri Lystighed udenfor Roms mure på en oktoberaften, som Thorvaldsen lige havde erhvervet, se brev af 14.8.1840. Maleriet findes stadig i Thorvaldsens malerisamling, B258.

  4. Dvs. sandsynligvis Albert Küchlers maleri Et par romerske almuefolk køber en hat til deres lille søn som skal være abbate, som Thorvaldsen lige havde erhvervet, se brev af 14.8.1840. Maleriet findes stadig i Thorvaldsens malerisamling, B246.

  5. Sandsynligvis Jens Juels pastel Portræt af hofdame frøken Wilhelmine Bertouch, der stadig findes i i Thorvaldsens malerisamling, B315, som den eneste pastel af Juel.

  6. Dvs. rigsbankdaler, jf. referenceartiklen Møntenheder.

  7. Dvs. mark, jf. referenceartiklen Møntenheder.

  8. Dvs. skilling, jf. referenceartiklen Møntenheder.

  9. Dvs. rigsbankdaler, jf. referenceartiklen Møntenheder.

Last updated 10.02.2016