30.12.1810

Sender

Wilhelm Friedrich Gmelin

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Abstract

Receipt of payment for three engravings by W.F. Gmelin after Claude Lorrain, sent to Count Adam G.D. Moltke.

Document

Für RechnungI des Herrn Grafen von MolckeII:

1 MolinoIII – a 1 Louisd’orIV Subscrip: Preis
2 Tempio di VenereV a 1 Louisd’or Subsc: Preis
4.40
8.80
Scudi rom: 13.20

Bescheine diese Scudi 13:20 durch Herrn Professor Thorwaldsen empfangen zu haben, Rom d. 30 Xbre 1810

W.Fr. Gmelin

in Duplicat

General Comment

Dette er en kvittering for betaling for i alt tre eksemplarer af to stik, som Gmelin i 1807 fik afsendt fra forlæggeren Domenico Artaria i Mannheim til Adam G.D. Moltke og Marie Christine Moltke på godset Nütschau, se dokument af 25.7.1807. Som det fremgår, betalte Thorvaldsen Gmelin på Moltke-parrets vegne.

Archival Reference

gmIV, nr. 6

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

E585 Il molino ( Møllen ), 1804, inv.nr. E585
E586 Templum Veneris ( Venus templet ), 1805, inv.nr. E586

Commentaries

  1. Se beskeden om stikkenes afsendelse af 25.7.1807.

  2. Dvs. grev Adam Gottlob Detlef Moltke. På Gmelins besked af 25.7.1807 står grevinde Marie Christine Moltke anført som bestiller.

  3. Dvs. Gmelins stik Il Molino (Møllen) efter Claude Lorrain (1804), som Thorvaldsen også havde et eksemplar af sin samling, E585.

  4. Prisen er her beregnet i møntenheden Louis d’or. I Gmelins regning til Thorvaldsen af 25.7.1807 er prisen beregnet i zecchini/sequins. Se evt. referenceartiklen Møntenheder.

  5. Dvs. (to eksemplarer af) Gmelins stik Il Tempio di Venere (Venustemplet) efter Claude Lorrain (1805), som Thorvaldsen også havde et eksemplar af, E586.

Last updated 02.08.2016