27.2.1813

Sender

Alberto Alborghetti

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Abstract

Receipt for rent August 1812 – January 1813 for Thorvaldsen’s two workshops in Via dei Cappuccini.

Document

Si Sono ricevuti da ne sottoscritto agente del Sigr Marchese Macolani Pierbenedetti di Camerino dal Sigr Alberto Torwals scudi Nove e B: 50:I dovere, quale sono per semestre di pigione a tutto lo scorso Gennaro 1813 dei due Studj ad uso di Scultore che egli ritiere in affitto posti al Vicolo dei Cappuccini. In fede di [xxx] Oggi 27: Febraro 1813

Dico 9:50 Alberto Alborghetti

General Comment

Denne kvittering vedrører betaling af husleje for Thorvaldsens to værksteder i Via dei Cappuccini:
Der er bevaret i alt syv huslejekvitteringer, som tydeligt præciserer, at de dækker en huslejebetaling på 9 scudi og 50 baiocchi for et halvt år ad gangen for to værksteder i Via dei Capuccini i nærheden af krydset ved Via della Purificazione. Den pågældende ejendom var sandsynligvis ejet af den italienske marchese Mariano Perbenedetti Macolani fra Camerino, og huslejen blev opkrævet på hans vegne af en Alberto Alborghetti. Se alle huslejekvitteringerne for disse to værksteder.


De to værksteder har, så vidt vides, aldrig været omtalt i Thorvaldsen-litteraturen.
Den første kvittering dækker sandsynligvis halvåret august 1810-januar 1811. Den sidste kvittering dækker halvåret august 1815-januar 1816, og det stemmer med, at Thorvaldsen i slutningen af året 1815 flyttede sin virksomhed helt og holdent til nyindrettede værksteder ved Palazzo Barberini, se Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini og Thorvaldsens værksteder.

Archival Reference

gmIV, nr. 128

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

  1. Huslejen var på 9 scudi og 50 baiocchi pr. halvår. Det samme beløb går igen i de øvrige huslejekvitteringer for de to værksteder, se den generelle kommentar.

Last updated 06.01.2017