11.8.1812 - 12.8.1815

Sender

Pietro Odazi

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringerne.

Abstract

7 receipts for rent for Thorvaldsen’s workshops in 20 and 23, Vicolo della Catena, for the period 1.8.1812 – 31.1.1815.

Document

Io Sotto.oI EsattoreII del Sig.r Giuseppe BossiIII affittuario delle Case esistenti in Roma spettanti S.E.IV il Sig.r Principe Don Franceso BarberiniV in virtù d’Apoca d’affittoVI dei 20. Maggio 1812, a cuij hò ricevuto dal Sig.r Alberto Tordelvalzen Piggionante tanto dello Studio ad uso di scultore segnato N. 20. posto [x] il Vicolo delle ColonnetteVII di Barberini quanto della Stanza terrena in detto Vicolo segnata N. 23 La somma di scudij quattordici Romani e questi p[er] Mesi sei anticipati di piggione di detti due Locali, dal P[ri]mo Agosto corrente a tutto Li 31. Gennaro del venturo Anno mille ottocento tredici affittatisi P. annuj Scudi Ventotto = a forma delle Locazione dei S. Agr[x]to, sudetto, alla quale [xx] In fede.
Questo di 11. Agosto Mille Ottocentododici

[tegn for scudi] 14 = mtaVIII Pietro Odazi Est. Sud:[x]


E piu hò ric[evu]to scudij quattordici = mt p[er] piggione anticipata di Mesi sei – da maturare att.o Luglio avvenire corr.e Anno Questo di 19. Febraro 1813

[tegn for scudi] 14 = mta Dett.o Odazi Es.re


E più hò ric[evu]to scudij quattordici = mt p piggione di Mesi dal Primo Agosto a tutto Gennaro del venturo Anno 1814.
In fede questo di 14. Novembre 1813

[tegn for scudi] 14 = mta Dett Odazi Es.re


E più hò ric[evu]to scudij quattordici = mt p piggione di Mesi sei = da maturare a tutto Luglio futuro.
Q[ues]to di 23. Febo. 1814.

[tegn for scudi] 14 mta Detto Odazi Es.re


Io sottoo Esattore hò ric[evu]to scudij quattordici = mt p[er] un semestre anticipato di piggione dal Primo Agosto corrente e tutto Gennaro del venturo anno 1815.
In fede Q[ues]to di 11. Agosto 1814.

[tegn for scudi] 14 mta Pietro Odazi Esattore del Sud.to


E più hò ric[evu]to scudij quattordici = mt p[er] un semestre anticipato da maturare li 31 Luglio avvenire anno corrente.
Questo di 21 Febraro 1815

[tegn for scudi] 14 mta Detto Odazi Esatt.re


E più hò ric[evu]to Scudij quattordici = mt per un semestre anticipato dal P[ri]mo Agosto corrente a tutto li 31. Gennaro del futuro Anno 1816.
In fede questo di 12. Agosto 1815

[tegn for scudi] 14 mta Detto Odazi Esre

General Comment

For en oversigt over Thorvaldsens huslejebetaling for værkstederne i Vicolo della Catena, se denne artikel.

Dette specifikke dokument indeholder i alt syv kvitteringer for indbetalt værkstedsleje. Den tidligste stammer fra august 1812 og den seneste fra august 1815. Som det fremgår af dokumentet, var den årlige husleje for de to værksteder 28 scudi fordelt på to halvårlige indbetalinger.

  Kvitteringsdato Huslejeperioden Antal måneder Scudi
1. 11.8.1812 August 1812 – januar 1813 6 14
2. 19.2.1813 Februar – juli 1813 6 14
3. 14.11.1813 August 1813 – januar 1814 6 14
4. 23.2.1814 Februar – juli 1814 6 14
5. 11.8.1814 August 1814 – januar 1815 6 14
6. 21.2.1815 Februar – juli 1815 6 14
7. 12.8.1815 August 1815 – januar 1816 6 14

Archival Reference

gmIV, nr. 127

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. sottoscritto.

  2. Dvs. opkræver, der er ansvarlig for at indhente huslejen.

  3. Giuseppe Bossi lader til at have været en form for forvalter eller udlejer af disse lokaler, som var ejet af Francesco Barberini.

  4. Dvs. Sua Eccellenza.

  5. Den italienske fyrste Francesco Barberini, som ejede de lokaler ved Piazza Barberini, som Thorvaldsen havde sine værksteder i.

  6. Dvs. privat aftale, i dette tilfælde en lejekontrakt. Denne kontrakt af 20.5.1812 kendes p.t. ikke.

  7. Thorvaldsens værksteder i Vicolo delle Colonette nr. 20 og 23, som det fremgår af nedenstående, jf. referenceartiklen herom.

  8. Dvs. moneta, her baiocchi.

Last updated 18.07.2016