1837 eller 1839

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af regningen, men hvis det er korrekt, som det antages, at dokumentet repræsenterer Wilhelm 1.s erhvervelse af Thorvaldsen-relieffer, må listen enten stamme fra bestillingen i 1837, eller fra betalingen af dem i 1839.

Abstract

Liste over Thorvaldsen-relieffer, der antagelig svarer til Wilhelm 1.s køb.

Document

Le 4 StazioneI a 60 Luigi doroII 240 Luigi
Il NidoIII 100
Venere e AmoreIV 50
  390 Luigi

General Comment

På trods af, at hverken dateringen af dette dokument eller dets ophavsmand er kendt, så repræsenterer listen antagelig kongen af Württemberg, Wilhelm 1.s erhvervelse af Thorvaldsen-relieffer. Han udbad sig nemlig marmorversioner af lige netop det nævnte udvalg af værker:
Reliefserien Årets tider, nærmere bestemt

Reliefferne befinder sig i dag på Landesmuseum Württemberg, Stuttgart.

Listen må opfattes som enten bestillingen fra kongen i 1837 eller som regningen til kongen i 1839. Den må være blevet nedskrevet af en af Thorvaldsens p.t. uidentificerede hjælpere.

Kongen bestilte også i 1839 en marmorudgave af statuen Gratierne og Amor, jf. A29, som ikke figurerer her på listen, da statuen først skulle hugges. Om denne statue blev udført, er p.t. uvist.

Mht. priserne på billedhuggerens relieffer, se Thorvaldsens værker, priser.

Det skal bemærkes, at denne korte redegørelse for Wilhelm 1.s bestilling hviler på et spinkelt kildegrundlag – kun Thieles, op. cit., meget ufuldstændige fremstilling af sagen har p.t. kunnet opspores.

Archival Reference

gmII, nr. 54

Thiele

Jf. Thiele III, p.553, og IV, p. 88.

Subjects

Works

A642 Barndom eller forår, Primo 1836, inv.nr. A642
A643 Ungdom eller sommer, Primo 1836, inv.nr. A643
A644 Manddom eller efterår, Primo 1836, inv.nr. A644
A645 Alderdom eller vinter, Antagelig 1.1.1836, inv.nr. A645
A425 Hyrdinde med en amorin-rede, Antagelig tidligst september 1831 - Senest november 1831, inv.nr. A425
A780 Amor klager til Venus over et bistik, Tidligst 1809 - Senest 19.7.1811, inv.nr. A780

Commentaries

  1. Dvs. Thorvaldsens reliefserie Årets tider, nærmere bestemt Barndom eller forår, jf. A642, Ungdom eller sommer, jf. A643, Manddom eller efterår, jf. A644, Alderdom eller vinter, jf. A645.

  2. Dvs. møntenheden louis d’or.

  3. Dvs. kurven, hvilket må have været værkstedsslang for Thorvaldsens relief Hyrdinde med en amorin-rede, jf. A425, hvor amorinerne ligger i en kurv.

  4. Selve titlen giver ikke umiddelbart et sikkert match med et Thorvaldsens-værk, da der er mange muligheder, hvor Venus og Amor optræder sammen, men da dokumentet antagelig repræsenterer Wilhelm 1.s samlede bestilling af relieffer fra 1839, må dette sidste relief være Amor klager til Venus over et bistik, jf. A780.

Last updated 24.02.2017