Antagelig tidligst maj 1818

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af regningen og kan ikke fastslås nøjagtigt. Den i regnskabet omtalte bozzetto er formentlig identisk med Gratierne, A30, der blev udført allerede 1817, mens den store lermodel og gipsafstøbningen af denne, Gratierne og Amor, jf. A29, først fuldførtes i april 1819. Assistenten Gaeti optræder først i værkstedsregnskaberne fra maj 1818, jf. regnskabet af 6.5.1818. Derfor er et forsigtigt bud, at regnskabet tidligst er nedskrevet i maj 1818, selvom en del af posterne kan være udført langt tidligere.

Abstract

Workshop accounts concerning work on the clay bozzetto for The Graces, cf. A30, the clay model for Cupid and the Graces, cf. A29, and other expenses for models, assistants, materials, and tools.

Document

Spese sociali fatte di Suo Ordine

Per fare il Bozzetto delle GrazieI
Una Verzella
Fattura della med[esi].ma
Tavolette
Per fare il Modello in grandeII
Verzella
Per otto sedute di ModellaIII
Per sabbie, gradini, e tre Mazuoli
Per altri fasi minuti
E più per disfare il ferro per metter sù la figura della GraziaIV, e otto chiodi
 
 
 
Spesi per Suo Conto
Dato al Sig:r CarasiV
Al S:r BogazziVI
A GaetiVII per compimento delle spese di ViaggioVIII
Al med.mo per 7 giornate compreso le Ore
 
Somma
Ricevuto FrancesconiIX 24
 
S[cu]d.i – 13
– 20
– 10
 
1 – 65
3 – 20
5 – 11
3 – 26
– 10
––––––––––
S[cu]d.i 13.75
 
 
6 –
S[cu]d.i 6 –
2 –
5.60
––––
33.35
24.60
––––
[tilføjet med blyant:] 8.75
––––
[tilføjet med blyant:] 3.35

Archival Reference

gmII, nr. 50

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A30 Gratierne, 1817, inv.nr. A30
A29 Gratierne og Amor, 1817-1819, inv.nr. A29

Commentaries

  1. Dvs. formentlig den lille lerskitse (bozzetto) Gratierne, A30, der er et forarbejde til Gratierne og Amor, jf. A29.

  2. Dvs. formentlig Gratierne og Amor, jf. A29.

  3. Denne kvindelige model er p.t. ikke identificeret. Se evt. en liste over Thorvaldsens kendte og/eller nævnte modeller i referenceartiklen Levende model.

  4. Dvs. formentlig en af gratierne i skulpturgruppen Gratierne og Amor, jf. A29.

  5. Denne hr. Carasi er p.t. ikke identificeret. Sammenhængen i opstillingen med de øvrige assistenter nedenfor kunne det tyde på, at der er tale om en billed- eller stenhugger, der har assisteret i værkstedet.

  6. Dvs. Thorvaldsens assistent Ercole Bogazzi.

  7. Dvs. Thorvaldsens assistent Gaeti.

  8. Det vides p.t. ikke, hvilken rejse, der her er tale om – muligvis en rejse fra Gaetis hjemby Carrara til Rom.

  9. Dvs. en toskansk udmøntet guld eller sølvmønt, der i værdi svarede til en scudo. Se evt. hertil referenceartiklen Møntenheder. Møntfoden nævnes også andre steder i Arkivets kilder.

Last updated 20.11.2014