13.3.1819

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af regningen.

Abstract

Workshop accounts for the second week of March 1819.

Document

Adi 13 MarsoI 1819

MogliaII [tegn for scudi]
MichelangeloIII [tegn for scudi]
Ore 6 [tegn for scudi]
ScarpelinoIV [tegn for scudi]
FeraroV [tegn for scudi]
un Sacho di CarboneVI [tegn for scudi]
corde per il ViolinoVII e GessoVIII [tegn for scudi]
 
 
 
Due VioliniIX Novi
5:  
4:80
  :60
2:80
1:90
  :60
  :15
–––––
15:85
 
Scudi 10

General Comment

Værkstedsregnskabet for Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter, primært til løn. Regnskabet dækker dermed formentlig samme periode som regnskabet af 15.3.1819, men andre assistenters arbejde. Muligvis skyldes de to parallelle regnskaber, at assistenterne arbejdede i forskellige værksteder, jf. artiklen Thorvaldsens små værksteder ved Piazza Barberini. Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1819.

Archival Reference

gmII, nr. 1,78

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. marzo, marts.

 2. Formentlig identisk med billedhuggeren Lorenzo Moglia.

 3. Dvs. Thorvaldsens assistent Michelangelo.

 4. Denne stenhugger er p.t. ikke identificeret.

 5. Feraro er formentlig en gammel betegnelse for en smed eller jernhandler. Dette synes at være tilfældet i langt de fleste værkstedsregnskaber.

 6. Der var tilsyneladende ingen kakkel- eller brændeovne i Thorvaldsens værksteder ved Piazza Barberini. Til gengæld havde hver arbejder, om nødvendigt, et bækken med kul til at holde varmen ved, jf. Louise Seidler (og Hermann Uhde, edit.): Erinnerungen und Leben der Malerin Louise Seidler, Berlin 1874, p. 225.

 7. Dvs. et violinbor. Dette bor anvendtes ved udarbejdelsen af marmorværkerne til at skabe huller i f.eks. næsebor, hår m.v. Se evt. referenceartiklen om Thorvaldsens værkstedspraksis for mere herom.

 8. Gips blev anvendt til afstøbning af lermodeller, så de mere holdbare gipsafstøbninger (originalmodellerne) kunne bevares og bruges som udgangspunkt for den egentlige marmorhugning. Se mere i referenceartiklen Thorvaldsens værkstedspraksis.
  Det vides p.t. ikke, hvad der skulle afstøbes på dette tidspunkt, jf. den generelle kommentar.

 9. Dvs. violinbor, jf. kommentaren til Violino ovenfor.

Last updated 06.01.2017