3.4.1819

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Abstract

Værkstedsregnskab for ugen 29.3.-3.4.1819.

Document

Adi 3 Aprile 1819

MogliaI [tegn for scudi]
MichelangeloII [tegn for scudi]
Ore [tegn for scudi]
ScarpelinoIII [tegn for scudi]
Due pieduciIV Lustri [tegn for scudi]
FeraroV [tegn for scudi]
Due licenzeVI [tegn for scudi]
RegazzoVII [tegn for scudi]
Corda Mancina per il ViolinoVIII [tegn for scudi]
 
            [tegn for scudi]
5:50
4:40
  :60
2:  
1:60
  :90
  :60
  :30
  :10
––––––
16:00

General Comment

Værkstedsregnskabet for værkstederne ved Piazza Barberini dækker en uges udgifter, primært til løn. Regnskabet dækker dermed antagelig samme periode som regnskabet af 4.4.1819, men andre assistenters arbejde. Muligvis skyldes de to parallelle regnskaber, at assistenterne arbejdede i forskellige værksteder, jf. ovenstående artikel.

Det vides p.t. ikke, hvilke værker de pågældende assistenter arbejdede på. Se evt. Thorvaldsen-kronologien for en oversigt over værker i arbejde omkring 1819.

Archival Reference

gmII, nr. 1,74

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Formentlig identisk med billedhuggeren Lorenzo Moglia.

  2. Dvs. Thorvaldsens assistent Michelangelo.

  3. Denne stenhugger er p.t. ikke identificeret.

  4. Dvs. fødder/sokler til portrætbuster; muligvis de værker, der skulle afsendes, jf. omtalen af eksporttilladelser nederst i regnskabet (se kommentaren til Due licenze). Det vides p.t. ikke, hvilke buster der er tale om.

  5. Feraro er formentlig en gammel betegnelse for en smed eller jernhandler. Dette synes at være tilfældet i langt de fleste værkstedsregnskaber.

  6. Formentlig tilladelser til at lade værker føre ud af Kirkestaten, jf. f.eks. også regnskabet af 14.3.1818, hvor det er en version af Venus, jf. A12, der skal sendes af sted. Muligvis er der i dette regnskab tale om to portrætbuster, eftersom der ovenfor er anført betaling for levering af netop to sokler til buster.

  7. Dvs. Ragazzo. Denne arbejdsdreng er p.t. ikke identificeret.

  8. Dvs. et violinbor. Dette bor anvendtes ved udarbejdelsen af marmorværkerne til at skabe huller i f.eks. næsebor, hår m.v. Se evt. referenceartiklen om Thorvaldsens værkstedspraksis for mere herom.

Last updated 06.01.2017