Efter 1820

Sender

NN

Recipient

NN

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

1 – Et maaneskins Stykke fra Neapels Omegn af DahlI bred 11 Tom hoi 9½ Tom
2 – Et Andet ligeledes fra Neapel af DahlII bred 20 Tom høi 14 Tom
3 – Et D o” fra Neapel ogsaa af DahlIII – bred 17 Tom hoi 10½ Tom
4 – Et Landskab af ReinhartIV bred 22½ Tom høi 16½ Tom – . –
5 – St Anna som lærer i Madonna at læseV malet af LundVI
6 – Et Maaneskins Stykke af Neapels Omegn malet af DahlVII bred 1 Al 4½ Tom høi 18 Tom
7 – En Tegning efter Dantes Divini Comemedie componeret af CarstensVIII og sad i Effect af KockIX Breden 1 Al 20 Tom Høiden 1 Al 7 Tom – . –
8 – En Tegning, Francesco di Rimi, componeret og sadt i Effect af KockX bred 14½ Tom høi 11 Tom
9 – Et Maaneskins Stykke af DahlXI bred 13 Tom høi 9½ Tom
10 – Et Landskab med Vandfald af DahlXII bred 20 Tom høi 16 Tom
11 – Via Sacre strax uden for Porten af Larizza et Studie efter Naturen af Bassi bred 20½ Tom høi 15 Tom
12 – Et Landskab af Reinholdt bred 21 Tom høi 15½ Tom – . –
13 – Et Landskab af ReinhartXIII bred 1 Al 5 Tom høi 20 Tom. –
14 – Jason og Argonauterne componeret og tegnet af CarstenXIV og sadt i Effect af KockXV bred 1 Al 18½ Tom hoi 1 Al 7 Tom
15 – Madonna med Barnet tegnet med blyant af Schadow
16 – Et Portrait malet af Guercino bred 11 Tom høi 14½ Tom. –
17 – Et lidet Søestykke af ubekjendt Mester bred 9 Tom høi 7 Tom.

[Med blyant til venstre for første side:]
1 bred – 15 ½ Høi 19 ½ –
2 – 14 ¼ – 10 5/8 –
4 – 28 – 37 –
47 – 43 5/8 – 21 –
8 –

15 – 27 3/4 – 36
18 – Raphael som drømer sin Madonna som findes i det Dresdenske Gallerie tegnet af Riepenhausen bred 19 Tom høi 17½ Tom. –
19 – En Jødeskole tegnet af H: HessXVI bred 19 Tom høi 12½ Tom. –
20 – En Tegning i Sepia af et Landskab af ReinhartXVII bred 11½ Tom høi 9 Tom. –
21 – En Tegning af Ali, Napoleons Bataillie HestXVIII bred 20½ Tom høi 16 Tom
22 – Et Landskab i Aquarelle af Schilbach bred 10½ Tom hoi 15 Tom
23 – Et Prospect af Rom af Diophebe bred 20 Tom hoi 1 Al 2 Tom
24 – Madonna med Barnet, Lampebelysning af Gracini bred 14½ høi 8 Tom
25 – En Prospect malet af Øhme bred 15½ Tom høi 20 Tom. –
26 – En Udsigt af Colonaden paa Pederspladsen med begge Fontainerne og ObeliskenXIX malet af EchersbergXX bred 11½ Tom høi 15 Tom
27 – En lignende som ovenstaaende i MaaneskinXXI malet af DahlXXII efter et Omrids af CatelXXIII bred 13 Tom høi 16 Tom
28 – Det Indre af en Fiskerhytte ved NeapelXXIV af CatelXXV breden 1 Al 2½ Tom høi 20 Tom.
29 – Den unge Tobias hjemkomst af Openheim bred 1 Al 8 Tom hoi 1 Al 3 Tom.
30 – En Part af det Indvendige af Coloseet af EchersbergXXVI bred 10½ Tom høi 13 Tom
31 – Et Landskab af KockXXVII bred 20½ Tom høi 15 Tom. –
32 – En Prospect af Forum Romanum af Schilbach bred 1 Al 1 Tom høi 19 Tom.
33 – Et andet af samme i modsadt Retning af Schilbach bred 1 Al 1 Tom hoi 19.
34 – En Udsigt fra Ppamplili Doria med St Peder’s Kirken i Mellemgrunden bred 20 Tom høi 14 Tom.
35 – Romeo og Juliette Tegning i Sepia af Cornelius bred 17½ høi 11½ Tom
36 – Et Landskab tegnet af ReinhartXXVIII bred 9 Tom høi 8½ Tom.
37 – Madonna med Barnet Copie efter Raphael bred 10 Tom høi 11½ Tom
38 – Madonna med BarnetXXIX virkelig Haandtegning af Raphael bred 15½ Tom høi 21½ Tom.
39 – Natten tegnet med kridt af CarstensXXX bred 21 Tom høi 27 Tom
40 – Lyset ligeledes en Tegning i kridt af CarstensXXXI bred 21 Tom høi 18 Tom
41 – Theseus og Oedipus Tegning i kridt af CarstensXXXII bred 1 Al hoi 16 Tom
42 – Megapintes Indskibning efter Lucian af CarstensXXXIII i Aquarelle bred 23 Tom høi 18 Tom.
43 – Megapintes Overfart ogsaa i Aquarelle af CarstensXXXIV bred 1 Al 1 Tom høi 17 Tom
44 – Perseus og Andromache i Aquarelle af CarstensXXXV bred 12 Tom høi 15 Tom
45 – Giganterne som bestormer Himmelen ligeledes i Aquarelle af CarstensXXXVI bred 10½ Tom høi 13 Tom.
46 – Plato’s Gjestebud hvor Alcibiades kroner Socrates ogsaa af CarstensXXXVII bred 1 Al. 4 Tom, høi 19½ Tom.
47 – Bullen som bliver opslaaet paa Kirkedøren i Witenberg imod Luther af Gotfried Schadow Tegning i bronze Maneer. bred 1 Al 14½ Tom høi 1 Al 2 Tom.
48 – Et Klippelandskab af DahlXXXVIII bred 20 Tom høi 16 Tom. –

1ste Værelse –

1 – Tiden som bortfører Ungdommen bred 17 Tom høi 21½ Tom. –
2 – Et lidet Landskab med en Ruin af Benuccio bred 15½ Tom hoi 11½
3 – En liden Vue af Villa Hadriana af Maldura bred 15 Tom høi 11 Tom. –
4 –Madonna med Barnet og Hoveder af Joseph og Johannes af Trevisano. Bred 1 Al 6½ Tom høi 1 Al 16 Tom. –
5 –Den gyldne Tidsalder componeret af CarstensXXXIX malet af Rubi, Landskabet af CatelXL bred 1 Al. 13½ Tomme Høiden 23 Tommer. –
6 – En liden Madonna af Siroferra. bred 15½ Tom høi 20 Tom. –
7 – Et lidet nederlandsk Stykke med nogle Bønder. bred 13 Tom høi 9½ Tom. –
8 – Et Landskab paa Kobber malet af H. van Ling bred 16 Tom Hoiden 11 Tommer.
9 – KocksXLI Portrait malet af Vachter bred 10 Tom høi 12½ Tom
10 –En Dreng som blæser Sæbeblærer malet af Stern bred 1 Al. 15 Tom høi 1 Al 1 Tom.
11 – En Træstamme af Salvator Rosa bred 21 Tom høi 1 Al 4 Tom.
12 – Et Landskab af Casper Poussin bred 1 Al 2 Tom høi 1 Al 7½ Tom
13 – Et Fruentimmer Portrait med Turban om Hovedet af en ubekjendt Mester bred 1 Al. 1½ Tom høi 1 Al 7 Tom
14 – Et lidet nederlandsk Fruentimmer Portrait bred 6 Tom hoi 7½ Tom
15 – Thorwaldsens Portrait copieret efter Begas af KockXLII bred 1 Al. 7 Tom. hoi 1 Al 16 Tom.
16 – Et Apollo Hoved malet af Romanelli bred 21 Tom høi 1 Al 4½ Tom.
17 – Et lidet Landskab med Vandfald af Benuccio bred 18 Tom hoi 14 Tom. –
18 – Et Miniatur=Portrait af Thorwaldsen copieret efter Camucinis Original bred 3 Tom hoi 3½ Tom.
19 – Madonna med Barnet bred 21 Tom høi 1 Al 4½ Tom.
20 – En Do” bred Do” 10 Tom høi 12½ Tom. –
21 – En Do” med Do” 7 Tom høi 9½ Tom. –
22 – En Do” med Do” 7 Tom høi 10 Tom.
23 – Madonna med Barnet og Johannes af Scidonis Skole breden 14½ Tom Høiden 19½ Tom.
24 – Et Landskab af Paul Brill bred 1 Al 22 Tom høi 1 Al 8 Tom.
25 A og B 2 Tuskstykker med Batailler af Bourgainon hver af dem 16 Tom bred og 13½ høi.
26 – Magdalene Copie efter Corregio bred 13½ Tom høi 17½ Tom
27 – Madonna med Barnet og den hellige Catarina en gl Copie efter Corregio. bred 1 Al 18 Tom høi 1 Al 16 Tom
28 – Amor og Anacreon af Hoier 1 Al 17½ Tom i Breden hoi 1 Al 6½
29 – Et nederlandsk Vertshuus af ubekjendt Mester bred 22 Tom høi 17½ Tom. –
30 – Et Landskab af en nederlandsk Mester bred 1 Al. 1½ Tom høi 18½ Tom
31 – Et Do” af en Do” bred 1 Al 1½ Tom høi 18½ Tom
32 – Et Do” af en Do” bred 22½ Tom høi 17½ Tom. –
33 – Consalvis Portrait copieret efter Sir Th: Lawrence bred 17½ Tom Høiden 23 Tom.
34 – Adam Molkes Søn malet som en ung Bachus af Angelica Kaufmann tilhørende Grev Molke bred 1 Al 19 Tom høi 2 Al 9 Tom. –
35 – Joseph’s Drøm og Flugt i Egypten af Guercino’s Skole. bred 1 Al 14 Tom høi 1 Al 7 Tom.
36 – Et landskab af Horisont bred 1 Al 4 Tom hoi 21½ Tom
37 – Antiksalen i Kjøbenhavn af Martens bred 1 Al 7½ Tom høi 1 Al 15 Tom. –

1 – Christus som beder i Ørkenen af Bassano Breden 2 Al 9 Tom hoi 1 Al. 10 Tom. –
2 – Et landskab af Lugatello bred 1 Al 1 Tom høi 20 Tom
3 – Vue af Keiserpalladset af Bassi bred 15½ Tom, høi 19½ Tom
4 – En Scrivani abulante af Meier –bred 1 Al 5 Tom hoi 1 Al 2 Tom
5 – L’Aqua Virginè af Lasarini bred 19 Tom høi 22 Tom. –
6 – Et Landskab malet af KockXLIII, med Figurer og Forgrund af Schik bred 2 Al 1 Tom høi 1 Al 13 Tom
7 –En Scene af Karnevalet i Rom af Krafft Breden 17½ Tom Høiden 13½ Tom. –
8 – Et Osterie i Bjergene ved Rom af Lindau. Bred 1 Al 6½ Tom Høiden 21 Tom. –
9 – En Magdalene af ubekjendt Mester
10 – Kongen af Beierns Portrait foræret af ham selv til Thorwaldsen malet af Gebauer bred 22 Tom hoi 1 Al 4
11 – En Madonna af Sassoferata bred 16 Tom høi 20 Tom. –
12 – Et Skomagerværksted malet af Hogarth bred 7 Al 7 Tom Høiden 1 Al 2 Tom. –
13 –Et Landskab malet af Schik bred 2 Al 1 Tom høi 1 Al. 13 Tom
14 –En Bondefamilies Ankomst til Rom af Lindau Breden 1 Al 6 Tom høi 22 Tom. –
15 – Eneas undergjordiske Reise for at hente Anchises malet af Breugel bred 14½ Tom høi 13 Tom.
16 – En Udsigt af Kjøbenhavns Rehd fra Søesiden af Tømming bred 15½ Tom høi 12 Tom.
17 – Et lidet historisk Billed af ubekjendt Mester bred 14 Tom høi 1 Al 2 T
18 – Det Indre af Choret i Capucinerklostret ved Pladsen Barbarini i Rom copieret efter Granet af Lazarini bred 15 Tom hoi 19½ Tom. –
19 – Neapel taget fra Søesiden af Thøming bred 1 Al 8 Tom høi 21½
20 – Pendant til Meiers Scrivani abulante af ham. Bred 1 Al 5 Tom høi 1 Al 2 Tom. –
21 – Pendant til Neapel fra Søesiden af Thoming Et skib for Anker taget fra Neapel selv.
22 – En norsk Kippe-Egn af DahlXLIV bred 2 Al 10 Tom høi 1 Al 17 Tom
23 – Det Indre af Kolloseet copieret efter EchersbergXLV af Prodio[?] bred 17 Tom høi 11½ Tom.
24 – Det Indre af St. Lorenzo Clostergang copieret efter EchersbergXLVI af Prodio[?] bred 19 Tom høi 14 Tom. –
25 – Et Landskab i Aquarelle af KockXLVII bred 20 Tom hoi 14½ Tom. –
26 – Et Stykke i Aquarelle af HessXLVIII bred 6½ Tom hoi 10 Tom. –
27 – En gammel Mand med en Dreng af Baretta Breden 1 Al 17 Tom Høiden 2 Al 11 Tom.
28 – En sovende Venus Copie efter Titian bred 13½ Tom høi 10 Tom
29 – En Betler, Studie efter Naturen af EchersbergXLIX Bred 9 Tom høi 12½
30 – Constantins Triumfsbue af Bennucio bred 16 Tom høi 12 Tm
31 – Et Landskab af Horisont bred 20 Tom høi 16 Tom. –
32 – Et Landskab i Aquarelle af KockL bred 14½ høi 15½ Tom. –
33 – Et norsk Landskab af DahlLI Breden 2 Al. 10 Tom Høiden 1 Al 17 Tom. –
34 – Et Studie efter Naturen af Benucio bred 1 Al 2 Tom høi 21 Tom
35 – En Chemiker af Giovanini bred 1 Al 18 Tom hoi 1 Al 7½ Tom
36 – Et Landskab af ubekjendt Mester bred 15 Tom hoi 12 Tom
37 – Et Landskab af Reinholdt bred 1 Al 1 Tom hoi 20 Tom. –
38 – Madonna med Barnet et gammelt Maleri paa Bret af den florentinske Skole bred 1 Al 13 Tom hoi 1 Al 23 Tom
39 – En dansk Jacht, et lidet Søestykke i Aquarelle af EckersbergLII
40 – Christus velsigner de smaae Børn Skitze af Camucini bred 13½ Tom hoi 8½ Tom. –
41 – En Mand med Flaske og Glas af den nederlandske Skole bred 4 Tom høi 5 Tom. –
42 – Diopheb Copie efter CatelLIII bred 20 Tom høi 15½ Tom
43 – St. Pauls Kirken Dagen efter Brandne af Robert bred 1 Al 11 Tom høi 1 Al 19½ Tom. –
44 – 1 Landskab af KockLIV – bred 1 Al 17½ Tom høi 1 Al 7 Tom. –
45 – Madonna med BarnetLV af EchersbergLVI bred 12 Tom høi 14 Tom
46 – Hectors Afsked fra Andromache af EchersbergLVII, bred 15 Tom, høi 21 Tom. –
47 – Et lidet LandskabLVIII af LundLIX bred 10 Tom hoi, 12 Tom. –
48 – En Gartnerpige af EchersbergLX, bred 8 Tom, hoi 13½ Tom. –
49 – Socrates og Alcibiades af EchersbergLXI bred 9½ Tom høi 13 Tom
50 – Et Landskab af Benuccio bred 15½ Tom høi 12 Tom.
51 – Et Landskab af Cadetti bred 1 Ale 17 Tom hoi 1 Al. –

Archival Reference

gmI, nr. 2

Subjects

Persons

Works

B251 Sankt Anna lærer Jomfru Maria at læse, 1818, inv.nr. B251
D670 Napoleons krigshest Ali ved de egyptiske pyramider, 1817, inv.nr. D670
B214 Peterspladsen i Rom, 1813 - 1816, inv.nr. B214
B181 Peterspladsen i Rom i måneskin, 1821, inv.nr. B181
B109 En napolitansk fiskerfamilie, inv.nr. B109
D461 Maria med barnet, inv.nr. D461
B215 Madonna med barnet, 1816, inv.nr. B215
B252 Italiensk landskab, Senest 1819, inv.nr. B252

Commentaries

 1. Den norske maler J.C. Dahl.

 2. Den norske maler J.C. Dahl.

 3. Den norske maler J.C. Dahl.

 4. Den tyske maler og raderer Johann Christian Reinhart.

 5. J.L. Lund: Sankt Anna lærer Jomfru Maria at læse, 1818, B251.

 6. Den danske maler J.L. Lund.

 7. Den norske maler J.C. Dahl.

 8. Den dansk-tyske maler og tegner Asmus Jacob Carstens.

 9. Den tyske maler, tegner og kobberstikker Joseph Anton Koch.

 10. Den tyske maler, tegner og kobberstikker Joseph Anton Koch.

 11. Den norske maler J.C. Dahl.

 12. Den norske maler J.C. Dahl.

 13. Den tyske maler og raderer Johann Christian Reinhart.

 14. Den dansk-tyske maler og tegner Asmus Jacob Carstens.

 15. Den tyske maler, tegner og kobberstikker Joseph Anton Koch.

 16. Den schweiziske maler og tegner Hieronymus Hess.

 17. Den tyske maler og raderer Johann Christian Reinhart.

 18. Peter von Hess: Napoleons krigshest Ali ved de ægyptiske pyramider, 1817, D670.

 19. C.W. Eckersberg: Peterspladsen i Rom, 1813-1816, B214.

 20. Den danske maler C.W. Eckersberg.

 21. J.C. Dahl: Peterspladsen i Rom i måneskin, 1821, B181.

 22. Den norske maler J.C. Dahl.

 23. Den tyske maler Franz Ludwig Catel.

 24. Franz Ludwig Catel: En napolitansk fiskerfamilie, B109.

 25. Den tyske maler Franz Ludwig Catel.

 26. Den danske maler C.W. Eckersberg.

 27. Den tyske maler, tegner og kobberstikker Joseph Anton Koch.

 28. Den tyske maler og raderer Johann Christian Reinhart.

 29. Ubekendt, tidligere tilskrevet Rafael: Maria med barnet, D461.

 30. Den dansk-tyske maler og tegner Asmus Jacob Carstens.

 31. Den dansk-tyske maler og tegner Asmus Jacob Carstens.

 32. Den dansk-tyske maler og tegner Asmus Jacob Carstens.

 33. Den dansk-tyske maler og tegner Asmus Jacob Carstens.

 34. Den dansk-tyske maler og tegner Asmus Jacob Carstens.

 35. Den dansk-tyske maler og tegner Asmus Jacob Carstens.

 36. Den dansk-tyske maler og tegner Asmus Jacob Carstens.

 37. Den dansk-tyske maler og tegner Asmus Jacob Carstens.

 38. Den norske maler J.C. Dahl.

 39. Den dansk-tyske maler og tegner Asmus Jacob Carstens.

 40. Den tyske maler Franz Ludwig Catel.

 41. Den tyske maler, tegner og kobberstikker Joseph Anton Koch.

 42. Den tyske maler, tegner og kobberstikker Joseph Anton Koch.

 43. Den tyske maler, tegner og kobberstikker Joseph Anton Koch.

 44. Den norske maler J.C. Dahl.

 45. Den danske maler C.W. Eckersberg.

 46. Den danske maler C.W. Eckersberg.

 47. Den tyske maler, tegner og kobberstikker Joseph Anton Koch.

 48. Den schweiziske maler og tegner Hieronymus Hess.

 49. Den danske maler C.W. Eckersberg.

 50. Den tyske maler, tegner og kobberstikker Joseph Anton Koch.

 51. Den norske maler J.C. Dahl.

 52. Den danske maler C.W. Eckersberg.

 53. Den tyske maler Franz Ludwig Catel.

 54. Den tyske maler, tegner og kobberstikker Joseph Anton Koch.

 55. C.W. Eckersberg: Madonna med barnet, 1816, B215, kopi efter Rafael: Madonna di Foligno, 1511-12, Pinacoteca, Vatikanet, inv.nr. 40329.

 56. Den danske maler C.W. Eckersberg.

 57. Den danske maler C.W. Eckersberg.

 58. Muligvis J.L. Lund: Italiensk landskab, før 1819, B252.

 59. Den danske maler J.L. Lund.

 60. Den danske maler C.W. Eckersberg.

 61. Den danske maler C.W. Eckersberg.

Last updated 23.11.2015