Tidligst 1878, senest 1905 (1835-1836)

Sender

Charles Bowyer Adderley

Sender’s Location

Antagelig Hams Hall, Warwickshire, England.

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen følger som det tidligste det tidspunkt, hvor den omtalte William Sydney Clements (1806–1878) blev myrdet, og som det seneste Adderleys eget dødsår. Uddraget er hentet for biografien over Lord Norton, jf. den generelle kommentar. Biografien bygger på en ufuldstændig selvbiografi samt, dagbøger og breve. Hvornår nedenstående først er nedskrevet, vides p.t. ikke. Adderley ankom, som det fremgår af boguddraget, antageligt til Rom i december 1835, og tilbragte herefter tre måneder i byen. Sommeren tilbragte han i Syditalien og på Malta, hvorefter han på tilbagevejen boede kortvarigt hos Thorvaldsen. Adderley var tilbage i England i september 1836, og havde forinden rejst gennem Sydfrankrig og over Paris, så det sidste ophold hos Thorvaldsen har formentlig fundet sted i slutningen af juli eller starten af august.

Abstract

Adderley describes his stay in Rome in 1835-36, when he stayed with Thorvaldsen for a time. He was given two marble reliefs (The Genii of Music Singing, cf. A586 and The Genii of Music Playing, cf. A588) by the sculptor and commissioned another three marble reliefs (Cupid Awakening Psyche, cf. A866, Cupid and Bacchus, cf. A408, and _Cupid and Anacreon, Winter, cf. A416) and a terracotta frieze, cf. _Alexander the Great’s Entry into Babylon, cf. A508.

Document

We reached Rome on a lovely evening, my sister, Anna MariaI, and McGeachyII meeting us a little outside and lodging me in thier house in Via FeliceIII, Monte Mario, AclandIV joining his fatherV, who had come by yacht, St. KildaVI, and taken the Villa AldobrandiniVII. Three monthsVIII in Rome, with the Vatican, Sixtine Chapel, ForumIX, the Offices of ChristinaX, CarnivalXI, Campagna rides, Laurentine WoodXII and OstiaXIII, opened the mind to new sensations, thoughts, tastes, and ideas.

This summer passed in an excursion with Lord ClementsXIV round Sicily — full, to my mind, of VirgilXV, and realising my little store of classical recollections. We went on to Malta, living there a week with the 60th RiflesXVI, and, coming back to Naples, found a vendetta prepared which might have anticipated my friend’s murderXVII.

I stayed a little at Rome, en retourXVIII, as the guest of Thorwaldsen, whose bas-reliefsXIX now adorn the hall at HamsXX.

I posted alone through the South of France and, by Paris, back to England about September 1836, after an absence of over nine months.

[Nedenstående er en note i bogen, der refererer til omtalen af reliefferne på Hams Hall omtalt ovenfor]

The following is a list of Thorwaldsen’s works at HamsXXI — the two first were gifts from the sculptor, the rest were done to order :

(1) Singing GeniiXXII ; (2) Playing GeniiXXIII ; (3) Cupid awaking the fainted PsycheXXIV ; (4) Bacchus giving Cupid his first cupXXV ; (5) Cupid’s reception by AnacreonXXVI, wounded by dart of poetry in gratitude. These are all in marble. The terra-cotta friezeXXVII (6), round the cornice of the hall, represents the Triumphal Procession of Alexander the Great into Babylon — the same as in marble at the Villa SommarivaXXVIII Como and the QuirinalXXIX, Rome. After seeing the latter, MendelssohnXXX, in his ” Letters from Italy and SwitzerlandXXXI, ” wrote (March 1831)XXXII : ” Never did any piece of sculpture make such an impression on me. I go there every week and stand gazing on that alone, and enter Babylon along with the Conqueror.”

General Comment

Uddraget er en gengivelse af Childe-Pemberton, op. cit., p. 21-22, og dokumenterer eksistensen af en tidligere udsmykning med Thorvaldsens værker på Hams Hall, Warwickshire, England. Adderleys oprindelige dagbogsnotater og udkast til selvbiografi, der danner baggrund for biografien er p.t. ikke konsulteret.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

A866 Amor vækker Psyche, 1810, inv.nr. A866
A508 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1822, inv.nr. A508
A408 Amor og Bacchus, ca 1810, inv.nr. A408
A586 Musikkens genier synger, 1833, inv.nr. A586
A588 Musikkens genier spiller, 1833, inv.nr. A588
A416 Amor hos Anakreon, Vinteren, ca 1823, inv.nr. A416

Commentaries

 1. Anna Maria Laetitia Adderley (1812-1841), gift 1834 med Adderleys ven Forster Alleyne McGeachy.

 2. Dvs. Adderleys ven, den engelske politiker Forster Alleyne McGeachy.

 3. Via Felice, aka Via Sistina, dvs. samme gade som Thorvaldsens bopæl, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bopæle.

 4. Dvs. den engelske politiker Thomas Dyke Acland (1809–1898), ældste søn af Thomas Dyke Acland.

 5. Dvs. den engelske politiker Thomas Dyke Acland. Sammen med hustruen Lydia Elizabeth, neé Hoare (1786-1856), sejlede han mod slutningen af 1835 til Rom i familiens yacht, Lady of St. Kilda, der omtales i det følgende.

 6. Dvs. familien Aclands yacht, Lady of St. Kilda.

 7. Dvs. det romerske palæ Villa Aldobrandini.

 8. Adderley må altså første gang have forladt Rom senest i starten af april 1836, hvis han ankom i slutningen af december, hvilket virker sandsynligt at regne fra ankomsten til Calais den første uge af december og en uafbrudt rejse til Rom herefter med hyppig overnatning i hestevognen, jf. Childe-Pemberton, op. cit. p. 20-21.

 9. Dvs. Forum Romanum i Rom.

 10. Antagelig menes her Palazzo Corsini i Rom, tidligere Palazzo Riario, hvor den svenske dronning Kristina (1626-1689) boede frem til sin død. I dag huser palæet Galleria Nazionale d’Arte Antica. Kristina havde omfattende samlinger af skulptur, malerier, bøger, gobeliner, mønter mm. Disse blev imidlertid solgt og spredt godt 100 år før Adderley kom til Rom. Det han til gengæld har kunnet se i palæet, var Kristinas værelser, der stadig er tilgængelige, og Corsini-familiens malerisamling, der også stadig kan ses på museet.

 11. Dvs. det romerske karneval, der især var koncentreret omkring Via del Corso, se evt. hertil Johann Wolfgang von Goethes beskrivelse i
  Das römische Carneval, Gotha og Weimar 1789.

 12. Som det fremgår nedenfor i uddraget havde Adderley læst den antikke romerske forfatter Virgil (70-19 f.v.t.), og netop de laurentinske skove er et udtryk, der stammer fra Æneidens bog X, jf. f.eks. den latinsk-engelske udgave fra 1770 redigeret af Joseph Davidson: The Works of Virgil: Translated Into English Prose, as Near the Original as the Different Idioms of the Latin and English Languages Will Allow, with the Latin Text and Order of Construction in the Same Page, and Critical, Historical, Geographical, and Classical Notes, in English, from the Best Commentators Both Ancient and Modern; Beside a Very Great Number of Notes Entirely New, Volume 2, p. 355, vers 708.
  Laurentinsk henfører til Laurentum, dvs. området mellem Ostia Antica og Ardea (Rutulernes hovedstad syd for Rom), jf. Otto Steen Due: Vergils Aeneide, København 1996, p. 394 og 408-409. I Dues oversættelse findes de laurentinske (siv)skove omtalt p. 312, vers 709-710.

 13. Dvs. det antikke Roms havneby Ostia Antica, hvis udgravning blev påbegyndt i 1802 under pave Pius 7.

 14. Dvs. William Sydney Clements, 3rd Earl of Leitrim (1806–1878), aka Lord Leitrim, der efter talrige attentatforsøg blev myrdet 1878.
  Efter navnet er følgende tilføjer af redaktøren Childe-Pemberton: [afterwards the Lord Leitrim who was murdered in 1878].

 15. Dvs. den antikke romerske forfatter Virgil (70-19 f.v.t.), jf. også kommentaren til Laurentine Woods ovenfor.

 16. Dvs. en del af den britiske hær tilknyttet the King’s Royal Rifle Corps.

 17. William Sydney Clements (1806–1878) blev efter talrige attentatforsøg myrdet 1878 i Donegal, Ulster, Irland.

 18. Dette ophold har formentlig fundet sted i slutningen af juli eller starten af august, jf. dateringsdiskussionen.

 19. Se den udførlige liste nedenfor og kommentarerne til værkerne der. Adderley fik, som det fremgår af nedenstående, de to relieffer af Musikkens genier, jf. A586 og A588, som gave, mens de øvrige tre marmorrelieffer og terracottafrisen blev bestilt under opholdet. Se mere om bestillingen i referenceartiklen Thorvaldsens værker på Hams Hall.

 20. Dvs. det i dag nedrevne landsted Hams Hall, Warwickshire, England, som Adderley havde arvet i 1826, jf. referenceartiklen Thorvaldsens værker på Hams Hall. Herefter tilføjet af redaktøren Childe-Pemberton: [A marble bust of Mr. Adderley by Macdonald was executed during this visit to Rome.] Der må være tale om den skotske billedhugger Lawrence MacDonald (1799-1878), bosat med eget værksted i Rom fra 1832, jf. A Biographical Dictionary of Sculptors in Britain, 1660-1851. det var samme MacDonald, der efter Thorvaldsens død overtog den danske billedhuggers værksteder ved Palazzo Barberini, ibid.

 21. Dvs. det i dag nedrevne landsted Hams Hall, Warwickshire, England, som Adderley havde arvet i 1826, jf. referenceartiklen Thorvaldsens værker på Hams Hall.

 22. Dvs. Musikkens genier synger, jf. A586. Relieffet befinder sig i dag på Nationalmuseet i Stockholm, inv. nr. NMSk 1310, jf. også referenceartiklen Thorvaldsens værker på Hams Hall.

 23. Musikkens genier spiller, jf. A588. Hvor dette relief befinder sig i dag, vides p.t. ikke, jf. referenceartiklen Thorvaldsens værker på Hams Hall.

 24. Dvs. Amor vækker Psyche, A866. Dette relief blev tilbagekøbt til Thorvaldsens Museum på en auktion hos Spink & Son, Ltd. i London i 1926, hvor alle fem marmorrelieffer fra Hams Hall var til salg, jf. THM j.nr. 5a-41/1926 og referenceartiklen Thorvaldsens værker på Hams Hall.

 25. Dvs. Amor og Bacchus, jf. A408. Hvor dette relief befinder sig i dag, vides p.t. ikke, jf. referenceartiklen Thorvaldsens værker på Hams Hall.

 26. Amor hos Anakreon, Vinteren, jf. A416. Hvor dette relief befinder sig i dag, vides p.t. ikke, jf. referenceartiklen Thorvaldsens værker på Hams Hall.

 27. Dvs. Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A508, i en formindsket og tilpasset terracottaudgave. Hvor denne frise befinder sig i dag, vides p.t. ikke, jf. referenceartiklen Thorvaldsens værker på Hams Hall.

 28. Dvs. Alexanderfrisen i marmor, jf. A505, udført til Giovanni Battista Sommarivas Villa Carlotta ved Comosøen i Italien, jf. Thorvaldsen-kronologien. Hams Hall eksemplaret var en version af denne frise, eftersom Thorvaldsens selvportræt indgår yderst til højre på Sommarivas frise. Dette er ikke tilfældet på frisen i Quirinalpaladset, som der henvises til i det efterfølgende.

 29. Dvs. den første Alexanderfrise, jf. A503, udført marts – juni 1812 til Palazzo Quirinale i Rom i anledning af Napoleon 1.s påtænkte besøg i byen.

 30. Dvs. den tyske komponist, pianist og dirigent Felix Mendelssohn Bartholdy.

 31. Dvs. Paul Mendelssohn Bartholdy: Reisebriefe von Felix Mendelssohn Bartholdy aus den Jahren 1830 bis 1832. Leipzig, 1861. Omtalte brev er gengivet p. 111-114.

 32. Se hertil Felix Mendelssohn Bartholdys brev af 1.3.1831, hvorfra dette citat stammer.

Last updated 02.02.2017