10.10.1818

Sender

B.S. Ingemann

Sender’s Location

Rom

Recipient

Omnes

Dating based on

Ingemann besøgte Thorvaldsen første gang 10.10.1818 – dateringen fremgår af Jacobsen & Brandt-Nielsen, op. cit.

Abstract

Ingemann beskriver sit første møde med Thorvaldsen i Rom.

Document

De første Dage i RomI.

Tit Vandreren gik hjemløs henover Mark og Eng,
Nu vaagner han som Jeppe i Herremandens Seng.
Jeg i en Kro mig drømte, og vaagner op i Rom,
Kan ikke ret begribe, hvordan saavidt jeg kom.
En LandsmandII mig omfavner, og fast af Glæde stum
Jeg strax med ham spadserer — til Capitolium;
Derfra jeg skuer Forum og Colosseum hist,
— Ifald her ei var Rækværk, nedtumled jeg nu vist —
Der løber via sacra — hist Seiersbuer staae.
Her hellige Ruiner, med Moos og Blomster paa.
Hiin Side Tiberstrømmen staaer Peters KæmpedomIII,
Jeg staaer blandt de syv Høie— og spørger dog derom.
Fra Capitol jeg løber til Thorvaldsen paa Stand,
Seer Verdens gamle GuderIV — og deres Skabermand.
Han Anbefalingsbrevet i Krogen kaster henV:
I danske Thorvald finder den Danske strax en Ven.
Vor FreundVI, som Qvintus MessisVII, staaer i hans Værksted tro.
Omfavner mig som Broder, og taber Meislen fro.
Den Mester smiler kjærlig til Svenden, tro og stærk;
Hist stander alt i Leret et dygtigt Svendeværk.
Snart løber jeg tilbage, og snart jeg løber frem —
Her maa jeg boe og bygge, i Rom er nu mit Hjem.
End kan jeg dog ei hvile, fast Lykken er for stor.
Selv midt i Lykkens GadeVIII jeg flytter hen og boer.
[...]

General Comment

Dette er et uddrag af et trykt digt, der blev publiceret første gang 1820 i Ingemanns rejsebeskrivelse på vers, Reiselyren, op. cit. Digtet beskriver Ingemanns første møde med Thorvaldsen 10.10.1818.
Den præcise dato kendes fra den danske præst Frederik Schmidts rejsedagbøger. Han var Ingemanns rejseledsager og beskriver også det første møde med billedhuggeren i sin dagbogsindførsel af 10.10.1818.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Ingemann var på rejse i Europa 1818-19. Han ankom til Rom 9.10.1818.

 2. Uden tvivl den danske historiker H.F.J. Estrup, som fulgtes med Ingemann og hans rejsefælle, den dansk-norske præst Frederik Schmidt til Capitol, som det fremgår af det følgende.
  Schmidt beskrev også de samme hændelser i sin dagbog for 10.10.1818.

 3. Dvs. Peterskirkens kuppel på den anden side af Tiberen set fra Capitol.

 4. Dvs. Thorvaldsens skulpturer af de græske guder og helte. Ingemann gav senere i Reiselyren en poetisk beskrivelse af sit møde med billedhuggerens værker, se digtet her.

 5. Thorvaldsen var kendt for sin uformelle omgangstone. Desuden kendte han utvivlsomt Ingemann på forhånd – i al fald på skrift, da digteren året før havde skrevet et digt om Thorvaldsens Døbefont ved indvielsen af marmorversionen i Brahetrolleborg kirke på Fyn 2.11.1817.

 6. Dvs. Thorvaldsen elev, den danske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 7. Ingemann refererer til sit eget digt Quintus Messis tidligere i Reiselyren, vol. II, p. 46-51. Digtet handler om en kunstnersmed i Antwerpen, der arbejder som svend for en mester ligesom Freund for Thorvaldsen.
  Ingemanns forlæg for digtet er den flamske renæssancemaler Quentin Matsys (1466–1530), der oprindelig blev uddannet som smed.

 8. Dvs. Via Felice, i dag Via Sistina, samme gade som Thorvaldsens hjem Casa Buti lå i.

Last updated 12.11.2015