10.9.1839

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Nysø

Recipient

J.V. Gertner

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: STI Hr. W Gertner paa Charlottenborg Kiøbenhavn.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kort brev om en uoverensstemmelse mellem J.V. Gertner og Anton Melbye. Thorvaldsen udtrykker forståelse for, at Gertner er blevet vred på Melbye, der tilsyneladende har taget en genstand fra Thorvaldsens værelse på Charlottenborg med sig i stedet for at tegne den på stedet.

Document

STII Hr: Gertner

Det giør mig ret ondt at MelbyeIII har handlet, som De fortæller mig, og jeg kan ikke fortænke Dem i, at De blev Opbragt; jeg bebreider mig i Tankeløshed at have glemt at henvi[se] ham med sin Begiering til Dem og paa den Maade været OrsagIV til den Ubehagelighed, i alfald husker j[eg] at have sagt ham at han kunde Tegne detV paa mit VærelseVI, men ikke bri[nge] det ud af Huset –
Nysøe d. 10de Sp. 1839

Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

ST Gertner,

I am rather sorry that Melbye has behaved as you tell me, and I cannot blame you for becoming indignant; I reproach myself with thoughtlessly having forgotten to refer him to you with his request and thus having been the cause of this annoyance, at any rate I remember having told him that he could draw it in my room, but not take it away from the house –
Nysoe, September 10th 1839

Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Brevet er adresseret til Gertner på Charlottenborg, hvor han formentlig havde eget værelse. Derudover havde han tilsyneladende en særlig aftale med Thorvaldsen ang. adgangen til dennes bolig (efter sin hjemkomst til København rådede Thorvaldsen over bolig og værksted på Charlottenborg fra 17.9.1838, men boede mest på Nysø). Aftalen kan have gået på, at Gertner, der var meget optaget af Thorvaldsen og portrætterede ham talrige gange, passede boligen eller brugte genstande der. Tilsyneladende er striden opstået ved, at Melbye har taget en genstand fra Thorvaldsens lejlighed med ud af huset i stedet for at tegne den på stedet. Arkivet er ikke i besiddelse af Gertners forudgående brev til Thorvaldsen, hvor han omtaler konflikten. For mere om Thorvaldsens og andre kunstneres lokaler på Charlottenborg, se artiklerne Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet og Kunstakademiets boliger.

Document Type

Færdigt dokument af koncipist

Amanuensis

Christine Stampe

Archival Reference

Research Library, The Getty Research Institute, Los Angeles (860980).

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. I.e. salvo titulo, which is Latin for “without title”. The expression is used when addressing letters to indicate that the title is unknown or considered unnecessary.

  3. The danish painter Anton Melbye.

  4. Dvs. årsag. Se referenceartiklen Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

  5. It is uncertain what object Melbye took “away from the house” and uncertain whether the result could be his drawing from 1839 of Thorvaldsen’s Homecoming the 17th of September 1838, D1859.

  6. Thorvaldsen’s residence at Charlottenborg, cf. the article Thorvaldsen’s Residence, Studio and Museum at the Academy of Fine Arts, Copenhagen.

Last updated 07.06.2017