Presumably 20.12.1820

Sender

P.O. Brøndsted

Sender’s Location

Rom

Recipient

Marie Aagaard

Recipient’s Location

Iselingen, v. Vordingborg.

Dating based on

Dateringen, som fremgår af brevet, er 20.11.1820, men den kan næppe være rigtig, idet Thorvaldsen på dette tidspunkt var på vej mod Rom fra Danmark. Han ankom først til Rom 16.12.1820. Der er derfor antagelig tale om 20.12.1820.

Abstract

Thorvaldsen was with Brøndsted while he wrote the letter and sends his regards.

Document

[...] Thorwaldsen har bestandig sadt hos mig medens jeg nedskrev dette Brev, og beder at sende sin allerbedste HilsenI til Dig og din HolgerII.
[...]

General Comment

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Thorvaldsen havde på adskillige opfordringer fra Brøndsted (se hertil fx brevet 13.7.1819) lært familien Aagaard at kende under sit ophold i Danmark 1819-20.

  2. Maries mand, Holger Halling Aagaard.

Last updated 21.02.2015