17.1.1820

Sender

P.O. Brøndsted

Sender’s Location

Rom

Recipient

Marie Aagaard

Recipient’s Location

Iselingen, v. Vordingborg.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Brøndsted is happy that Thorvaldsen’s company has pleased the Aagaard family. He thanks them for having taken Thorvaldsen to his wife’s grave. He is looking forward to Thorvaldsen’s return to Rome as he fears that the many dinner parties in Denmark will make it impossible for him to work.

Document

[...] At den mageløse Albert Thorwaldsen vilde tækkesI Eder vidste jeg nok. Modtag min Tak for Din og HolgersII Omhu at lede ham did ud til hiint indviede StedIII. Jeg har ikke glemt at takke ham derfor i mit sidste BrevIV og at lægge ham hans Løvte at besøge Eder og vore GlutterV paa det kjære IselingeVI, ret paa Hjerte. Han holder det vist, jeg kunde ellers fristes til at ønske os Thorwaldsen igjen tilbage i Rom. Han har her usigelig mange givne Løvter at opfylde, hvor mange BestillingerVII af de forskjelligste Slags. – Om Thorwaldsen levede 100 Aar fik han ej de Friere tilfredsstillede som bejle til hans GeniusVIII. Vel er den Begejstring skjøn hvormed han er bleven imodtagen og som vor kjære Dr. MynsterIX i et højst interessant og indholdsrigt Brev af 6 DecemberX har beskrevet mig – men saa ængste mig atter det kjøbenhavnske MiddagsæderieXI hvori man vil inddrage ham og de 1000de IndbydelserXII – Gid han igjen var i RomXIII. [...]

General Comment

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Det vil, jf Ordbog over det danske Sprog, sige: gøre et tiltalende, gunstigt indtryk (på); virke behagelig(t), tiltrækkende; behage.

 2. Maries mand, Holger Halling Aagaard.

 3. Brøndsteds afdøde hustru Frederikke Brøndsteds gravsted. Hun var begravet på Assistens Kirkegård. Når Brøndsted ønskede, at Thorvaldsen skulle se gravstedet, skyldtes det formentlig, at Thorvaldsen jf. Brønsteds brev af 12.7.1819 havde lovet at udføre en mindesten til graven. Der kendes imidlertid ingen mindesten udført af Thorvaldsen for Brøndsted.

 4. Brøndsteds brev til Thorvaldsen 25.12.1819.

 5. ‘Glut’ vil, jf. Ordbog over det danske Sprog, sige: ‘lille barn’.
  Brønsted havde tre børn, som efter hustruen Frederikke Brøndsteds død, var i familiepleje hos Marie Aagaard, nemlig Georg Koës Brøndsted (1814 -1878), Marie Augusta Brøndsted (1816-1891) og Frederikke Koës Brøndsted (1818-1897).

 6. Herregården Iselingen ved Vordingborg, hvor Holger Halling Aagaard og familie boede.

 7. Thorvaldsen synes ofte at have modtaget flere bestillinger, end han umiddelbart kunne levere. Om bestillinger af Thorvaldsens værker, se emneordet: Thorvaldsens værker, bestillinger af samt referenceartiklen bestillinger. Se desuden emneordet omhandlende rykkerbreve, hvori ofte utålmodige bestillere rykker for deres endnu ikke leverede bestillinger.

 8. Det vil, jf. Ordbog over det danske Sprog (betydning 2), sige ‘åndsevner’ eller ‘geni’.

 9. Brøndsteds ven, den danske teolog og biskop J.P. Mynster, som senere udgav en biografi om Brøndsted: P.O. Brøndsteds Biographie, København 1844.

 10. Dette brev findes tilsyneladende ikke i Det Kongelige Biblioteks Håndskriftsafdeling og er således endnu uidentificeret.

 11. Brøndsted havde ellers ved Thorvaldsens afrejse fra Rom glædet sig over, at det nu i det mindste var slut med de mange afskedsfester, som truede deltagernes ædruelighed: “dog var jeg fast glad over at det endelig blev til Alvor med Afrejsen thi de mangfoldige Afskedstoast som her gaves for Thorw. paa alle Kanter og som jeg ogsaa maatte tømme med, truede fast med at ruinere vor Ædruelighed ”, jf. brevet af 28.7.1819. Se desuden brevene tilknyttet emneordet selskabsliv i Danmark.

 12. Også forinden Thorvaldsens afrejse mod Danmark 14.7.1819 havde der været utallige festlige lejligheder, se hertil fx Brøndsteds brev 28.7.1819, hvori han skriver:
  “Thorwaldsen rejste da endelig d. 14 July og jeg begynder allerede at længes efter hans Hjemkomst til Rom – dog var jeg fast glad over at det endelig blev til Alvor med Afrejsen thi de mangfoldige Afskedstoast som her gaves for Thorw. paa alle Kanter og som jeg ogsaa maatte tømme med, truede fast med at ruinere vor Ædruelighed”.

 13. Thorvaldsen forlod Danmark 11.8.1820 og ankom til Rom 16.12.1820.

Last updated 05.01.2012