27.5.1819

Sender

Rud Bay

Sender’s Location

Rom

Recipient

Gottlieb Schønheyder

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Rud Bay beskriver, hvordan han ofte besøger Thorvaldsen, der fascinerende hurtigt forvandler ler til skulpturer.

Document

Rom, d. 27. May 1819.

Vor Thorvaldsen besøger jeg næsten hver anden Dag og har min Fornøielse af at see ham staae i sin gamle graae Frak – der sprak – og i en Haandevending forvandle en klump Blaaleeer til et herligt Menneskegeschicht. Det er heel lystigt at see hvorledes han tager en Klat af den store Masse og smekker Figuren lige i Synet, han krammer derpaa lidt derpaa, og see: Der er en Næse! Med en PindI, der er flad i den ene Ende og spids i den anden, stryger, glatter og kradser han. Undertiden staar en Træmodel eller saakaldet mannequin ved siden, som man i en Hast antager for en Mand og bukker for, naar man kommer ind.
...

General Comment

Af teksten citeres kun de dele, der har med Thorvaldsen at gøre. Teksten er gengivet i sin fulde længde i Julius Clausen og P.Fr. Rist: Memoirer og Breve. Af Rud. Bays efterladte Papirer, Bd. II, København 1920, p. 115-118. Teksten bringes her i forlængelse af et brev til Gottlieb Schønheyder d. 8.5.1819, men angives at være citeret fra Bays journal den 27.5.1819, jf. Clausen og P.Fr. Rist, op. cit., p. 115.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. en Modellerpind.

Last updated 11.12.2017