18.7.1844

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

Antagelig København

Information on sender

Rester af rød lakforsegling.

Recipient

J.F. Schouw

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: S. T. / Hr Conferentsraad Collin

Hr Professor Schouw / R af D & Dbm

Dette sidste, overstregede, var Collins oprindelige udskrift på brevet, men da Schouw sendte sit svar tilbage til Collin, stregede han Collins udskrift over og erstattede den med Collin som modtager.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Collin asks Schouw to confirm that it is acceptable to pay the marine painter Carl Dahl the balance due for his painting The frigate Thetis and the corvette Flora on the river Tagus, B206, which Thorvaldsen has commissioned from him.

Document

Nu meldteI sig ogsaa DahlII om sit Rest-Tilgodehavende 200rIII for sit StykkeIV. Hva der tilstodes BuntzenV, vil man vel ikke nægte Dahl? De er vel altsaa enig i at jeg udbetalerVI ham Resten.

18 Juli 1844 Deres

Collin


[Herunder med Schouws hånd:]

Maae vel tilstaaes
I hast. Schouw

General Comment

Dokumentet er et eksempel på Thorvaldsens bestilling hos samtidskunstnere af nye malerier til sin malerisamling og med tydeligt henblik på oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

Af regnskabet dateret juni-juli 1845 fremgår det, at Dahl fik sin begæring opfyldt. Maleriet findes således som tiltænkt på Thorvaldsens Museum, hvor det endnu kan ses som Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, B206.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 207a

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

B206 Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, 1844, inv.nr. B206

Commentaries

  1. Jf. Dahls breve af hhv. 22.4.1844 og Maj 1844.

  2. Dvs. den danske maler Carl Dahl.

  3. Dvs. rigsbankdaler, jf. referenceartiklen om datidens møntenheder.

  4. Dvs. maleriet Fregatten Thetis og korvetten Flora på Tajofloden ved aftenbelysning, B206.

  5. Se hertil maleren Heinrich Buntzens brev af kort før 23.5.1844.

  6. Dahl modtog betalingen i to omgange jf. regnskabet af juni-juli 1845.

Last updated 04.11.2016