30.4.1831

Sender

Giuseppe Valadier

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Abstract

The commentary for this account is not available at the moment.

Document

Riassunto dei totali di ogni arte per i lavori occorsi in occasione che si né eretto il Deposito della S.a M.a di Papa Pio VII in S. Pietro in Vaticano, dal celebre Scultore Sig.r Comendatore Alberto Thorwaldsen

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


  MuratoreI – – – – – – – ~
FalegnameII – – – – – – – ~
ScalpellinoIII – – – – – – – ~
FerraroIV – – – – – – – ~
PittoreV – – – – – – – ~
DoratoreVI – – – – – – – ~
MetallaroVII – – – – – – – ~
Somma Totale ~
1369.28 –
59.32½
276.09½
518.56 –
172.27 –
51.40½
401.95 –
2848.88½
 


La sud.a somma di Scudi Duemilaottocentoquarantotto e baio: 88 ½ è l’importo generale delli lavori sopraccennati = = Roma 30 Aprile 1831

Giuseppe C. Valadier Arch.o Accad.o

General Comment

Dette regnskab er en oversigt over alle håndværkerudgifterne i forbindelse med gravmælet for Pius 7., A142, i Peterskirken.
Udgifterne til hver type af håndværk er der redegjort for i specifikke regnskaber, se kommentarerne ud for hvert håndværk.


Regnskabet er en del af en regnskabssamling, der omfatter Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1822-1831.
En oversigt over alle enkeltdokumenterne i regnskabssamlingen kan ses via emneordet Regnskab No. 1, 1822-1831.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference

Regnskab No. 1, 1830-1831, nr. 168

Subjects

Works

A142 Pius 7., marts 1825, inv.nr. A142

Commentaries

  1. Se udgifterne til murerarbejdet udspecificeret i dette regnskab.

  2. Se udgifterne til tømrerarbejdet udspecificeret i dette regnskab.

  3. Se udgifterne til stenhuggerarbejdet udspecificeret i dette regnskab.

  4. Se udgifterne til smedearbejdet udspecificeret i dette regnskab.

  5. Se udgifterne til malerarbejdet udspecificeret i dette regnskab.

  6. Se udgifterne til forgylderarbejdet udspecificeret i dette regnskab.

  7. Se udgifterne til ciselleringsarbejdet udspecificeret i dette regnskab.

Last updated 07.01.2013