3.5.1838

Sender

B.S. Ingemann

Sender’s Location

Sorø

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af dedikationen.

Abstract

Dedication to Thorvaldsen in Holger Danske. Et Digt (1837).

Document

Til
Danmarks ThorwaldsenI
Med hjerteligt Venskab
og Hengivenhed

fra

d 3e. Mai 1838 Forfatteren  

General Comment

Denne dedikation optræder over for titelbladet i det eksemplar af Ingemanns bog Holger Danske. Et Digt, København 1837, der findes i Thorvaldsens bogsamling, M709.

Archival Reference

M709

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

  1. Når Ingemann kalder Thorvaldsen “Danmarks Thorwaldsen”, kan det ses som et udtryk for en national stolthed over Thorvaldsens bedrifter. Se hertil Ingemanns jævnførelse af Thorvaldsen med Holger Danske i hans sang af 13.6.1839. Samtidig kan det læses som udtryk for en bestræbelse på at knytte Thorvaldsen fastere til Danmark og forstå ham som klart dansk og nordisk, trods hans selvvalgte udlændighed. Se hertil Kira Kofoeds artikel Nordisk mytologi.

Last updated 24.05.2016