The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2101 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Firenze

6.1.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet, men kan udledes af sammenhængen: Brevet handler om hertugen og prinsen af Augustenborgs ankomst til Rom i januar 1819. A.C. Gierlew noterede i sin dagbog (Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 380b, 4º) søndag 3.1.1819, at Schubart var taget fra Pisa til Firenze for at tage afsked med de to prinser. Schubarts brev er kun dateret Florentz Onsdag Aften, hvilket imidlertid må være den efterfølgende onsdag, d. 6.1.1819, da det samtidig nævnes, at prinserne skal videre fra Rom til Napoli, hvor de skal være til stede 12.1.1819. Jf. Sass, op. cit., p. 496.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Chiarissimo Sigr / Sigr Cavaliere Thorwaldsen / celeberrimo Scultore / Trinita dei Monti via Sestina No 50 / a Roma

Abstract

Schubart meddeler, at Christian Carl Friedrich August og Friedrich August Emil af Augustenborg ankommer til Rom. Han beder Thorvaldsen tage sig af dem.

See Original

Min kiereste Ven Thorwaldsen!

Coureren som bringer Dem dette Brev, tilmælder tillige vore elskværdige Hertugers Ankomst til Rom hvor de blive Natten over. Vær saa god at besøg strax Deres Høyheder, og mag det saa, at de lærer at kiende vores Landsmænd i Rom. De reise strax til Neapel hvor de vil være til den store Fest den 12 Januari. Lad dem strax see Deres Atelier som er det interessanteste for dem i Rom. Ved deres tilbagekomst fra Neapel vil de blive to Maaneder i Rom, og tage derpaa Stedet et Quarter.

Deres oprigtige Ven

Baron Schubart

Florentz Onsdag Aften

Archival Reference
m6 1819, nr. 8
Other references

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 496.

Subjects
Recommendation or introduction letter, others
Persons
Christian Carl Friedrich August · Friedrich August Emil
Last updated 18.10.2014 Print