The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2147 of 10246
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Spor af segl.

13.2.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Illustrissimo Sgr Cavaliere Thorwaldsen à Roma.

Abstract

Brøndsted asks Thorvaldsen to lend him a clock. He does not want to interfere in a matter concerning Schubart which they discussed the day before. He will pick up Thorvaldsen at home and accompany him to the Corso.

See Original

Bedste Ven!

tjen mig i at laane mig paa nogle Dage det Uhr Du igaar var saa god at love mig. jeg skal svare dertil paa bedste Maade.
jeg har overvejet Hvad vi igaar, Br S-t vedkommende omtalte, men jeg kan ikke ansee det for min Pligt at blande mig ind i fremmed Ulempe. Mit eget Liv, skjøndt jeg redelig stræber at udføre Hvad jeg anseer for Ret, kan have Sorg og Savn og Smerte nok endda. – jeg skriver ikke til S-t om den bevidste Sag.
Kan Du gaae med os til Corsoen Kl: 4½, saa skal jeg da afhente Dig i din Bolig

Rom d 13/2 XIX Din hengivne
Brøndsted
Archival Reference
m6 1819, nr. 13
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Invitations for Thorvaldsen, in Italy · Social Life in Italy · Thorvaldsen's Helpfulness
Persons
Herman Schubart
Last updated 18.10.2014 Print