The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1871 of 10246
Sender Date Recipient
E.H. Fleischer [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Spor af segl.
Poststemplet: NAP1818 7.APR.

6.4.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsieur / Mons.r Le Professeur Thorvaldson / Chevalier de Dannebrog / Rome

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

S.T.

Herr Professor Thorvaldson

Rom

Min Broder Johan Fleischer som for nærværende er i Stockholm, har tilsendt mig med Dagsposten insluttet Brev for Dem.
Ved denne Lejlighed giver jeg mig den Frihed, at tilbyde Dem min Tieneste her paa Stedet. Jeg er en infød Normand, boesadt her i Neapel, Min Handel er mest med Danemark og Norge, hvorfra jeg har de fleste Commissioner. Med Høiagtelse

E. Fleischer.

Neapel d. 6 April 1818

Archival Reference
m5 1818, nr. 20
Last updated 22.10.2013 Print