The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1715 of 10244
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Montenero

Information on sender

Poststemplet: LIVORNO samt 8 LUGLIO
Sort laksegl.

4.7.1817 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Messieurs / Messeiurs Torlonia M. / pour M.: le Chevalier Alberto / Thorwaldsen, Trinita di Monte, Palazzo / Tomati / a Roma

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Montenero den 4de. Juli 1817

Min gode bedste Thorwaldsen! Jeg stoler paa Deres ubrødelige Venskab for mig, og henvender mig med Tillid til Dem i det visse Haab, at De vil hielpe mig ud af en øyebliklig Forlegenhed.

Jeg skal udbetale Laura hendes Udstyr. Jeg har havt desuden en Hob Udgivter ved min Hiemkomst. De har Penge unyttig liggende. Jeg faaer Penge inden Aarets Udgang. De kan hielpe mig, og De vil vist giøre det. Laan mig 1000 Scudi til Aarets Udgang, da jeg agter til den Tid at være hos Dem i Rom og medbringe et Creditiv paa disse 1000 Scudi. Her har De en af mig paa mig selv trukken og af mig accepteret Vexel. Læg den i Deres Skattol med de andre Obligationer, hvoraf De formindsker een, det være den af Torlonia, eller den af Schultheis, paa een af hvilke De lader afskrive bemældte 1000 Scudi, og for at een af disse Herrer ikke rykker ud med disse Penge i en Skynding, saa behøver De blot at sige dem at De har at betale mig 1000 Scudi, og at De vil autorisere mig til at trække paa een af dem: helst Schultheis: a 30 Dage dato en Vexel for bemældte 1000 Scudi. Det forstaaer sig af sig selv at jeg betaler Dem, som Torlonia og Schultheis giøre, Renterne af denne Capital med en halv pro Cent om Maaneden.

Omenskiøndt jeg veed at De ikke gierne skriver Breve, saa dog tør jeg haabe at De med omgaaende Post tilskriver mig to Ord blot for at sige mig:
De kan trække a 30 Dages Dato en Vexel paa Torlonia eller Schultheis . Det er alt hvad De behøver at skrive. Gud velsigne Dem!

Deres oprigtige Ven og Landsmand

Baron de Schubart

Archival Reference
m5 1817, nr. 26
Subjects
Thorvaldsen's Financial Circumstances
Last updated 10.05.2011 Print