The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1370 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Montenero

Information on sender

Sort laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen.
Poststemplet: “LIVORNO”, “BA[X]OCC[X]” og “26 AGOSTO”.

22.8.1814 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’ Illmo Sigr / Sig. Cavaliere Alberto Thorwaldsen / Scultore Danese, Cavaliere di / Danebrogue / e dell’ ordine della due Sicilie / a / Roma

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Montenero d: 22 Augustus 1814

To Ord min gode Thorwaldsen; thi om en Time reiser jeg til Corsica for at giensee min elskede Veninde Marietta Buonaccorsi som længes saa inderlig efter mig.

Den stakkels Laura er noget bedre. Hun har brugt Søebadene i Lantigniano med Bettina og hendes Moder i hvis huus hun er. Hun er overmaade tilfreds i Toscana, og et gandske andet Menneske end da hun ankom. Hendes sygdom har desværre slaaet dybe Rødder.

Om tre uger er jeg tilbage, og sidst i September reiser jeg til Dannemark thi med Posten i gaar er bleven mig lovet over Holland en liden Capital af 3000 Scudi. Penge kan jeg nu ey sende Dem; thi siden 9 Maaneder har jeg ikke trukken en Skilling fra Fædrenelandet, og min gage for 1½ Aar er mig ikke betalt. Bed Riepenhauserne at forfærdige Tegningerne for Brondsted. Om fiire Uger skal de faae 100 Scudi. Ligesaa beder jeg Dem kiere Thorwaldsen at vedblive med at betale til den gode Cristina 4 Scudi Maanedlig. Om fiire Uger skal jeg sende Dem det tilbagestaaende; thi saa har jeg Penge. Førinden kan jeg ikke. Hils Cristina. Jeg ønskede at see noget af hendes Arbeide førend min Afreise til Dannemark

Gud velsigne Dem! Tvivl ey paa at kommer jeg hiem skal jeg tale Deres billige Sag

Deres oprigtige Ven
B Schubart

Archival Reference
m4 1814, nr. 17
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 260-261.
Last updated 10.05.2011 Print