The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1884 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Rom

28.4.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this peom is not available at the moment.

See Original

Til vor elskede Thorwaldsen i en
Forening af Landsmænd i Rom den
28de April 1818,
Ved hvilken Leylighed jeg kronede ham med en
Blomster Krands!

Hæld Dig o Thorwaldsen, Din Skaber Aand frembragte
de himmelsk skiønne Ting, vi nys med Glæde saae x
med høyt ophøyet Aand, Du Grundvold Lagte
til Denne Venskabs Borg, som evig skal bestaae

Hæld Dig o Thorwaldsen; thi Dine Mesterværker
af grædske Kunstner Aand, og Kraft besiælet er
Din Daad forøget har Kunstrigets Eenemærker
Dit Fødeland er stolt, det føle vi nu her!

x vi kom alle fra hans Værksted

Lad os vi Danske Mænd, som Skiæbnen her forsamler
tilbyde ham vor hierte og vor Haand
Modtag den Tak, den Lov, som rørte Hierter stamler
og knytte vi i Dag et ævigt Venskabs Baand

Op Danske op! vor store Kunstners Hovedisse
med yndig Blomster Krands, vi krone vil i Dag
Den Krands vi vandt, blive ey til visse
tilbudt af Smigerie – Af Vennehaand Du den modtag!!!

Rom den 28de April 1818

af en trofast Ven, ey meer end
maadelig Poet.
Baron Schubart

Archival Reference
m32, nr. 7
Subjects
Poems for Thorvaldsen · Idolizing Thorvaldsen
Last updated 10.05.2011 Print