The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1193 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Rødt laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen.
Poststemplet: ”[X]7 NOVEMBRE”, “1.a Jassa”, “NAPOLI”.

15.11.1812 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’ Illumo’ Sigr / Sigr Cavalier Alberto / Thorwaldsen Scultore Danese / Trinita D: Monti / a Roma

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Neaple d 15 Nov: 1812

Vi ankom lykkelig og vel igaar henimod Kl to. Vær saa god min bedste Thorwaldsen at sige det til alle vore Landsmænd og Venner i Rom. Eskorten har været os meget nyttig især fra Velletri til Teracina.
Jeg befinder mig overmaade vel, og min Kone er temelig rask, uagtet hun er meget træt af Reisen.

Den forbandede Post afgaaer Kl: 11.ve og jeg har ikkuns Tid at omfavne Dem, og takke Dem for de glade Timer vi have tilbragt med Dem i det kiere og interessante Rom.

Deres oprigtige Ven og Landsmand
B Schubart

Archival Reference
m3 1812, nr. 29
Last updated 10.05.2011 Print