The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8787 of 10246
Sender Date Recipient
Kunstverein München [+]

Sender’s Location

München

17.6.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

München

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Die Aufnahme des hochberümten Künstlers
HERRN
ALBERT THORVALDSEN
königlich dänischen Conferenzrathes, Grosskreuzes des königl:
dänischen Danebrog-Ordens, Comandeurs des Verdienst-Ordens
der bayerschen Krone und anderer hohen Orden
als
Ehrenmitglied
des Kunstvereins beurkundet anmit
München am 17. Juny 1841.
Der Verwaltungs-Ausschus.

Joseph Fürst von Thurn und Taxis
Vorstand

A.Hartmann, Secr:

General Comment

Teksten, der er skrevet på en radering(?) signeret C. Neuruther, er omkranset af en meget elaboreret fortrykt bort, der øverst viser en lille munk, en ‘mönchen’, antagelig et ordspil på bynavnet ‘München’. Han holder i sin højre hånd teksten “Kunstverein” og i sin venstre “in München”. Han står på toppen af et træ, der øverst danner en krans af egeblade og skud af laurbær. Egebladene slynger sig om dokumentet og ender i hvert hjørne i blomsterspiralsornamentik. Under teksten ses træets stamme samt bag træet et rids af byen München. Endelig er der i venstre side indtegnet et segl, der hænger ved det tegnede dokument; herpå er der skrevet “MATRICKEL NUMMER 4092.” På et tilsvarende tegnet segl i dokumentets højre side anes aftryk af et segltryk med teksten “München”.

Se hertil følgebrevet fra Kunstverein München af 17.7.1841.

Archival Reference
m29A, nr. 33
Thiele
Omtalt hos Thiele IV, p. 163.
Subjects
Thorvaldsen's Honorary Titles
Last updated 07.07.2016 Print