The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9420 of 10244
Sender Date Recipient
W.C. Hedemann [+]

Sender’s Location

Helsingør

20.11.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København/Nysø

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Thorvaldsen, / Storkors af Dannebrog, Danne-/ brogsmand, Directeur og Professor / ved Academiet for de skjønne Kunster / i Kjøbenhavn, etc: etc: etc.

Abstract

Hedemenn sends Thorvaldsen a poem to remind him of Kronborg.

See Original

Høivelbaarne Herr Conferentsraad!

Flere af Herr Conferentsraadens Beundere have anmodet mig om, at tilstille Deres Høivelbaarenhed et Exemplar af medfølgende lille Digt. Denne Opfordring maa tjene til Undskyldning for, at jeg herved er saa frie, at vedlægge et saa ringe Arbeide. –

Maatte Samme, blot et Øieblik, tilbagekalde en behagelig Erindring om Kronborg hos Herr Conferentsraaden, erholdt Digtet dog lidt Værd ved Siden af dets Mangler, som Ingen bedre erkjender end

Helsingør den 20 November 1843.

  Deres Høivelbaarenheds
 
ærbødigste
 
WC Hedemann,
Kammerjunker.
General Comment

Det omtalte digt er ikke sikkert identificeret, men der er højst sandsynlig tale om digtet af senest 10.12.1843, der netop omhandler Kronborg og besynger Thorvaldsens forslag til en istandsættelse af slotskirken samme sted.

Archival Reference
m25 1843, nr. 52
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Idolizing Thorvaldsen · Thorvaldsen's Patriotism
Last updated 01.04.2020 Print