The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8748 of 10246
Sender Date Recipient
Nanine Cantor [+]

Sender’s Location

København

12.5.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kjøbenhavn d. 12te Mai 1841

Bedste Hr. Conferentsraad

Jeg tillader mig at bringe Deres godhedsfulde Løfte i Erindring De gav min Søn at glæde ham med en Tegning. For en fjorten Dage gaaer et Skib herfra som jeg kan sænde det med hvilket saare sielden er leylighed til. Hvormeget De derved vil glæde mig vil jeg ikke gientage men hvor lykkelig De derved vil giøre min Theodor vil jeg ikke kunde beskrive Dem ved at være erindret af Dem.
Nu en Bøn for mig at De vil skiænke mig nogle Haandskrifter som jeg idelig bliver plaget om fra forskiellige af mine kjere Venner i London. Tillader De mig at jeg selv tør afhente det da forbinder De uendelig meget

Deres med Høyagtelse og Taknemlige
Nanine Cantor
fød Wallich

Archival Reference
m24 1841, nr. 20
Subjects
Idolizing Thorvaldsen, signatures · Drawing by Thorvaldsen Requested
Last updated 10.05.2011 Print