The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7669 of 10246
Sender Date Recipient
Henriette Bütker [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl.

28.9.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Hans Høivelbaarenhed / Konferensraad / Torwalsen

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Til
Hans Høivelbaarenhed
Her Comfrensraad Torvalsen

I tillid til den store Naade som de Her Comfrensraad Torvalsen, aldt har udvist imod saa mange Ulykkelige vover ieg ogsaa dennegang at nerme mig til dem med mine Bønskrifter. min Mand som didli har ernæret os ved SnekerProfisionen men har han ikke haft Arbeide nesten hele Sommeren og ieg har været syg og vi har 4 smaa Børen der ogsaa har været syge og vi ere blottede for aldt og seer den skrekkeligste fremtid i møde, og vi skal Flytte til denne forrestaaende Flytteted, og seer mig saa godt som Husvild til denne forrestaende Flyttetid, ieg vover at smigre mig i det Haab at di Højvebarn Her Comfrensraad ikke heller dennegang vil lade denne min allerunderdanigste Bønd vorde Upfylde

Allerunderdanigst af
Henriette Bütker

boende i Dronningen Gade N 204 første sal paa ChristiansHavn


[i margen:]
Kjøbenhavn den 28 September 1838

Denne Ansøgning anbefales
[xxx]lan[x]

Archival Reference
m22 1838, nr. 66
Subjects
Charity from Thorvaldsen Requested
Last updated 10.05.2011 Print