The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7010 of 10246
Sender Date Recipient
F.C. Krohn [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

(Voks?)forsegling under dækpapir; intet præg.

3.1.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: ST / Hrr. Etatsraad Thorvaldsen / Commandeur af Dannebrogen / &c &c.
Tilskrift: ST / Hrr. Etatsraad Thorvaldsen.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Da jeg paa Grund af min Forkjølelse seer mig nødt til at holde mig inde et Par Dage, og mangler Lyst til at arbeide, saa tager jeg mig herved den Frihed at bede Hrr. Etatsraaden, om De mulig i disse Par Dage vil være saa godt at laane mig hele Mionet, da jeg ønsker at sysselsætte mig med den.

Rom d: 3/1 37. ærbødigst
  Frits Krohn


[På udskriftsiden, formentlig med Thorvaldsens hånd:]

18 Dopio
S 2 ––– 33


54  
57 –– 60
  78


64 – 20
6 42
70 62
Archival Reference
m21 1837, nr. 1
Last updated 10.05.2011 Print