The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6935 of 10246
Sender Date Recipient
Andreas Ludvig Koop [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Lille rødt laksegl med slyngmonogram.

15.9.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’ Illm.o Sig.e / Il Sig.e Comentatore Thorvaldsen / etc etc

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Høyvelbaarne Hr. Etatsraad!

Vi har 3 Syge i vort Huus hvoraf den ælste, Camilla Thranes Feber, er efter Dogtorens sigende saa betænkelig, at den kan gaae over til en Forraanelsesfeber, hvis vi ikke kan anvende, Alt hvad han i denne Hensenede har ordineret, – og hvorledes kan vi gjøre det, da vi manler det allernødvendigste.

Min instændigste Bøn til Hr. Etatsraaden er derfor om at De vilde komme os til Hjelp med et lille Forskud 4 eller 5 Scudi paa de Maleri som staar hos Dem indtil jeg kunde faae dem solgt. Jeg haaber da denne Nød, er virkelig, at Hr Etatsraaden godhedsfuld ikke vil undslaa Dem, for denne min indstændige Bøn. –

Rom den 15 September 1836.

Deres Høyvelbaarenheds
ærbødigste
A:L: Koop


[Med Thorvaldsens hånd under brevets datering:]

Bekommet Scudi 5 –

Archival Reference
m21 1836, nr. 49
Last updated 10.05.2011 Print