The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6666 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med Frederik 6.s monogram og teksten “COMMISSIONEN ANG[AAEND]E SLOTTE[TS] [BY]GNING”.
Poststemplet: “DANEMARCK PAR HAMBOURG” og “T. T. HAMBURG 1. März. 35.” og “R[OMA] [XX] [XXX] [1835]”.

14.3.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur Monsieur le Professeur Thorwaldsen. / Conseiller d’ Etat de sa Majesté le Roi de Danmarc, / Commandeur de l’ordre de Dannebrog p.p. / à / Rome / port page jusqu’ à / la frontiere.
Tilskrift: Til Hr Etatsraad og Professor Thorwaldsen / Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand / i / Rom.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Ved vore Skrivelser, daterede 17 Janv og 10 Febr d:A: vil Hr Etatsraaden have modtaget Efterretning om, at en Kongelig dansk Orlogsfregat udrustes i dette Foraar for at afgaae til Middelhavet, samt at den skal anløbe Livorno, hvor den forventes at ankomme i Slutningen af Mai Maaned for at indlade de Kunstarbeider, som fra Rom maatte ønskes dermed afsendte til Kjøbenhavn. I Henhold hertil og i Forbindelse med det Haab vi allerede længe have havt Grund til at nære, opfylder Commissionen herved en behagelig Pligt ved, ifølge dertil meddeelt allerhøieste Authorisation, at tilbyde Hr Etatsraaden denne Leilighed til den bestemte Hjemreise, fuld forvisset om, at Fregattens Chef, Capitain de Coninck, vil bære al mulig Omsorg for at forskaffe sin høitagtede Passageer enhver Beqvemmelighed, som lader sig forene med en Søreise. Commissionen kan derhos ikke tilbageholde det Ønske, at Omstændighederne maatte tillade Hr Etatsraaden at afbenytte et Tilbud, hvis Antagelse vilde være Hans Majestæt Kongen og Fædrelandet lige kjært og dyrebart.
Slotsbygnings=Commissionen d: 14 Martz 1835.

Hauch AMoltke CFHansen Kongslew


/ C Schram

Archival Reference
m20 1835, nr. 22
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1835
Last updated 28.10.2015 Print