The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5579 of 10246
Sender Date Recipient
D. Claussen [+]

Sender’s Location

Messina

23.6.1831 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S.T / Herr Professor og Ridder Thorvaldsen. / Rom.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Herr Professor og Ridder Thorvaldsen i Rom.

Messina den 23de. Juny 1831.

Overbringeren af Nærværende er min intime Ven Herr J.O. Donner, anstilt i den danske Søeetat, der agter at retournere i sit Fædreneland og paa denne Reise vil opholde sig i kort Tid i Deres interessante og berømte Stad. Ieg tager mig derfor den Frihed at indføre dette værdige unge Menneske i Deres behagelige Bekjendtskab, og i det jeg tillige tillader mig at anbefale ham paa det Bedste, beder jeg Dem venligst at gjøre hans Ophold saa behageligt som mueligt.
Ieg vil stedse vide mig Dem forbunden for alt hvad De godhedsfuld udviser min Anbefalede til Gunst og i det jeg foreløbigen takker for enhver ham udviist Artighed, erklærer jeg mig stedse herved til Gjentjeneste og bringer Dem med min bedste Hilsen, Forsikkringen om min fuldkomne Høiagtelse og venskabelige Ærbødighed.

D. Claussen.

Archival Reference
m16 1831, nr. 61
Last updated 10.05.2011 Print