The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5558 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Knudtzon [+]

Sender’s Location

Napoli

3.6.1831 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiære Thorvaldsen.

Coesvelt vil have bragt Dem nogle Linier fra mig samt Hilsninger fra Baillie og mig. Siden den Tiid har min Ven faaet den sørgelige Tiidende om Tabet af en elsket og værdig Moder, hvilket forandrer alle vores Planer og vi gaae herfra med den første Dampbaad over Livorno til Engeland. Skulde De bestemme Dem til Kiøbenhavn, hvorfor ei gaae med Damp=Baaden fra Livorno til Marseilles, over Paris til London og derfra med Damp=Baaden til Hamburg. Fra July til September ville De sandsynligviis treffe Baillie og mig der – og det haaber ieg ville være en iblandt Deres Grunde for at vælge nærværende Øieblik til at giøre denne Tour. –
Baillie hilser Dem mange Ganger. Denne store Forandring i alle Ting giør baade ham og mig uskikket til at tænke paa noget andet end paa vores Venner, hvoriblandt vi regne Dem og see med Glæde imøde det Øieblik vi kan treffes, hvor det end er.

Evig Deres hengivne
Jørgen Knudtzon

Neapel 3 Juny 1831
De er vel saa god at erindre Labouchères Buste – ieg ønsker meget Moderen skulle nyde den Glæde at see den.
J.K.

Archival Reference
m16 1831, nr. 40
Other references

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 50-51.

Last updated 18.08.2014 Print