The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5541 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Knudtzon [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Brevet har været lukket med et rødt laksegl, som forestiller en nøgen mand med hat, hund og en uidentificeret genstand i venstre hånd. Muligvis gengiver seglet den scene i Odyseen, hvor Odysseus genkendes af sin hund Argos (XVII. sang v. 301-303).

11.5.1831 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsieur / Monsieur Thorvaldsen / &tra &tra &tra

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiære Thorvaldsen.

Coesvelt vil have den Fornøielse at overlevere Dem disse Linier – en Fornøielse som ieg misunder ham; jeg maae trøste mig med, at ieg har Udsigter til at have samme i October eller November – dersom vi ikke skulle mødes i Sommer, naar De tænker Dem Nord –; hører ieg i Livorno eller paa noget andet Stæd, at De gjør Alvor af Deres Reise og ieg faaer at vide, hvad Vei De tager, skal ieg see, om det ei var muelig, at vi kunde mødes.
Coesvelt vil kunne give Dem Oplysning og Efterretning om Baillie og mig – vi have boed i samme Hotel og været sammen dagligen. –
Her lader alle Ting at gaae en jevn slet Gang – Folket taler med Beundring om Deres unge Konge, som nu er paa Reiser for at giøre sig bekiændt med sit Folk og Børn, og man beundrer hans Opførsel. De kiænder Ordsproget, at nye Koste &ra &ra.
Baillie og ieg vil formodentlig være i Livorno i Midten af Juny Maaned og gaar derfra til Genua med samme Dampbaad, som bringer os did – i Genua forblive vi nogle Dage og derpaa vil vi søge frisk kold Luft i Schweitzer Biergene.
De er vel saa god at lade Chiaveri faae Labouchères Byste til Befordring, dersom De ei allerede har giort det. –
Baillie deeltager med mig i venligste Hilsning til Dem med de bedste Ønsker for Deres bestandige Vel – vi giøre fast Regning paa at vi skal sees igien i Vinter – Deres Dem altid meget hengivne Ven

Jørgen Knudtzon.

Neapel 11te May 1831.

Min venlige Hilsning til Herr Friis.

Archival Reference
m16 1831, nr. 34
Other references

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 50.

Last updated 18.08.2014 Print