The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5199 of 10246
Sender Date Recipient
Joseph Hambro [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Udskrift: ”Monsieur / Monsr. Le Conseiller d’Etat / Alt. Thorwaldsen / Chevalier de l’Ordre de Danebrog / etc etc / Rome.” Brevet er mærket ”post payé” med samme hånd og med en anden hånd: ”par l’entremise de Mr. Torlonia.” Aftryk fra et afrevet laksegl med initialerne ”J.H.”.

22.5.1830 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

S T

Herr Etazr Thorwaldsen   Kiøbenh d 22 Maj 1830

Rom

Efter næsten et Aars Fraværelse fra vort kjære Fædreneland har jeg nu været nogen Tiid tilbage og mange af Deres Venner have med Glæde hørt fra mig at jeg havde den Fornøjelse at see Dem saa vel. – fra Genua tilskrev jeg Dem men saae kort efter med Deeltagelse at De havde været i München og Deres Modtagelse der.
Af dh Torlonia & Co har jeg erfaret at samme udbetalte Dem 1200 Sd for min Regn. – jeg ville nu gjærne bede Dem min gode Ven at sørge for at de Malerier som og det fra Bissen blev saa snart muelig sendt til Livorno til dh Ulrich & Søn for at kunde blive expederet hertil da jeg gjærne seenere ønskede at ulejlige Dem /: om De tillader det :/ med nye Bestillinger som og fleere velhavende Folk har, naar de saae hvad gode Ting jeg havde faaet, nok agtede at bestille adskilige Malerier af danske Malere i Rom. –
Undskyld at jeg ulejliger Dem med at paasee at alting afsendes vel indpacked fordi at det ved at arrivere herhid ville let sætte mig istand til at opnaae det Ønske at faae mange Bestillinger.
Lad mig snart høre fra Dem. – Lev vel Deres hengivne Ven

Hambro

Archival Reference
m15 1830, nr. 76
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Purchase of Paintings for Others · Purchase of Sculptures for Others · Thorvaldsen as a Connoisseur
Persons
H.W. Bissen · Giovanni Raimondo Torlonia
Last updated 13.05.2016 Print