The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3932 of 10246
Sender Date Recipient
Carl Mahnefeldt [+]

Sender’s Location

Milano

15.4.1826 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S:T: / Herr Etatsraad / Torwalson / Ridder af Dannebrog og Dann[e]b[rogs] M[and] / i / Rome

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Mayland d 15de April 1826.

Erbødigst P:M:

Jeg tager mig den friehed at Skrive herr Etasraaden nogle faae Linejer for at aulege min Tak for All mod mig beviste godhed ved mit ophol i Rom, allerede lenge havde det veret min Sküldighed at aufatte min Skyldighed, men er blevet ophold med Sygdom og anden uhæl. Da just en God Ven af mig som jeg her har truffen Carl Møller Maler fra Kiel agter at faaretage en Reise til Rom for at bese den store Rigdom af alle Kunster, og som Gleder sig saae meget ved at have de Ere at kunde giøre Herr Etasraahens Bekienskab, har jeg benytet denne Leilighe for at aufatte min Tak.

Med agtelse og Erbødighed
Carl Mahnefeldt
Gartner fra Kiobenhavn

Archival Reference
m11 1826, nr. 18
Last updated 10.05.2011 Print