The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5096 of 10246
Sender Date Recipient
Luigi Marini [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Rødt laksegl med aftryk af et våbenskjold med et landskab med et (fyr?)tårn ved havet og en himmel med en stjerne. Skjoldet er behængt med ordener og kronet af en åben krone.
Poststempler: ROMA og 29 MAR[ZO]

Marts 1830 [+]

Dating based on

Brevet må stamme fra marts 1830 af følgende årsager: Det er stilet til Thorvaldsen i München, hvor han opholdt sig fra 14.2.1830 til midt i marts samme år. Brevet er desuden påstemplet datoen, der sandsynligvis skal læses 29 MARZO, med et stempel, der må være det romerske postvæsens, da det ses på mange andre breve i Arkivet. Datoen angiver antagelig dagen for modtagelsen af brevet i Rom, efter det blev sendt retur fra München, som det fremgår af brevets forside. Se stempler og påskrifter under hhv. afsender og modtager.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Nobile ed Esimio Professore / Il Sige. Alberto Torwaldsen / Commendatore di varj Ordini / Monaco / di Bavaria
Tilføjet med en anden hånd: Retour nach Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Sigr Commnendatore Rispettabilissimo

Venni giorni indietro in sua casa per recarle il manifesto della nuova Edizione di Vitruvio gia incominciata a stamparsi, e non ebbi il graditissimo piacere di vederla. Mi si disse, che ella era in Monaco, e perciò le scrivo, facendole sapere, di aver io per agosto questo Sig. Ministro Baron Malzen, affinche in occasione, che invio e Sua Maesta una copia di un prospetto in carta distintissima ed una carta topografica di Roma elevata dal Corso da mia parte, faccia x avere a V.S. Illma un esemplare prospetto. Mi pare, che ora sarebbe il tempo di procurare questo ella si offri in Roma per sua bontà. Mi commandi ove posso, e mi creda con insuperabile stima semp[re]

Di Lei Sig. Commendatore Rispmo.

demo ed affmo serv
ed amico
L. Marini

General Comment

Dette brev blev sendt fra Rom til Thorvaldsen, mens han opholdt sig i München. Brevet ankom dog for sent og gik retur til Rom, som det fremgår af udskriften.

Archival Reference
gmVII, nr. 15
Last updated 13.01.2013 Print