The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1000 of 10246
Sender Date Recipient
Giuseppe del Medico [+]

Sender’s Location

Rom

1811 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet, men del Medicos anatomibog udkom 1811, og brevet må derfor stamme fra dette år.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Ornatissimo Signore


La prego degnarsi di accettare una copia della prima distribuzione dell’opera, che col dovuto permesso del Principe, e Consiglieri ho avuto L’onore di dedicare a questa Insigne Accademia di S. Luca. Spero che Ella sia p accordarle La sua stimabile approvazione, e con tutto L’ossequio posso a dichiararmi


Dmo, ed Oblmo Sere.
Giuseppe del Medico

[Desuden er rundt omkring på papirets første side tilføjet følgende med Thorvaldsens hånd:]

D

Guattani
guattani

La prego degnarci
La

una copia della prima
distribuzione della opera
che col

T
Terling

[På papirets anden side:]

CMR [skrevet sammen som et monogram]
Felice Zarletti via Petrarca N.o 112

[På papirets fjerde side:]

Laboreur
S[c?]oltorere

[og vendt 180o i fht. ovenstående ses følgende, hvor papirtab har forårsaget et mindre teksttab:]

[X]
25 Piazza d[i] Spag[na]

Archival Reference
gmV, nr. 62
Last updated 10.05.2011 Print