No. 803 of 10318
Sender Date Recipient
Maria Adinolfi [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Brevet har været forseglet, men der ses ikke noget præg i forseglingen.

Antagelig tidligst 1810 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet. En nærmere datering og begrundelse herfor vil finde sted i forbindelse med brevets kommentering.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’Illmo Sig.r / Il Sig.r Tolvalser / S.R.M.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Sti[matissi]mo Sig[no]re


La Sua Serva Maria Adinolfi Cieca ritrovasi in letto malata senza il minimo sostentamento non sapendo a chè rivolgersi per avere un soccorso e conoscendo per lunga Sperienza l’animo suo Caritatevole la prega se mi potesse aiutare con qualche piccola cosa che gle ne sarò eternamente obbligata scusera del incomodo.
La Med[esim]a. non mancherà di pregare iDio per acciò gli mantenga i suoi preggiosi giorni e spera nel’ suo buon Cuore ec

General Comment

På brevets inderside ses et svagt blyantsrids af den borghesiske fægter (uden arme), formentlig af Thorvaldsen selv.
En gipsafstøbning af fægteren findes i Thorvaldsens afstøbningssamling, L47. Denne afstøbning har fået påsat begge arme og adskiller sig derved fra tegningen. Det vides ikke, om Thorvaldsen har tegnet efter sin egen afstøbning før armene blev påsat (eller blot ignoreret dem af æstetiske hensyn) eller om han har tegnet efter en anden afstøbning i Rom.
Originalen blev 1808 ført til Louvre, hvor den stadig findes (Inv. nr. Ma 527), og Thorvaldsen har dermed formentlig ikke tegnet efter denne, da brevet med formentlig stammer fra tiden efter 1810 jf. de øvrige breve fra Adinolfi.

Archival Reference
gmV, nr. 121
Last updated 16.10.2018 Print