The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1907 of 10246
Sender Date Recipient
Pietro Tenerani [+]

Sender’s Location

Rom

24.5.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Tenerani’s receipt for 83 scudi for work done for Thorvaldsen.

See Original

Jo infrascritto ho ricevuto dal Sige. Thorvaldsen le seguenti partite di danaro in conto de lavori sociali cioe:

Prima partita di
2da di
3a il 4 Ap[ri]le di
4a il 19 Maggio di
 
questo di 24 Mago 1818
Sd : 20
Sd: 25
Sd: 25
Sd: 13
Sd: 83

P: Tenerani
 
General Comment

Teneranis arbejde i Thorvaldsens værksted er dokumenteret allerede i 1817, hvor han omtales, omend med fejlagtigt navn, i Thorvaldsens værkstedsregnskaber, jf. regnskab af 12.7.1817 og 2.8.1817. Han var dog allerede kommet til Rom på et stipendium i 1814, jf. anbefalingen til Thorvaldsen af 29.3.1814.
Kvitteringen her er formentlig Teneranis første dokumenterede lønseddel som lønnet assistent for Thorvaldsen. Som elev modtog man tilsyneladende ikke betaling; læs mere herom i referenceartiklerne om Thorvaldsens assistenter og Thorvaldsens værkstedspraksis.

Archival Reference
gmIV, nr. 64
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Bills for Thorvaldsen · Thorvalden's Assistants
Last updated 18.10.2014 Print