The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 424 of 10246
Sender Date Recipient
Giovanni Battista Pinchart [+]

Sender’s Location

Rom

Ultimo 1804 [+]

Dating based on

Dateringen af regningens poster strækker sig fra september 1800 til december 1804. Regningen er formentlig udformet i forbindelse med eller kort efter den sidste posterings datering.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

A bill from the carpenter Pinchart to Thorvaldsen for carpentry done in the period from October 1800 until the end of the year 1804.

See Original
Conte per il Sig. torwalsen
con Pinchart  
7bre 1800
per un Bastone Con una
tavola moneta fini - 30
per 2 Cavallette 1 00
banco da por sopra 60 –
Cassa
in marzo 1801 d[’]una forma
e busto del medico   40
un Cav. stival   30
1802 una Cassa per libri
di P 60 1 80
per delle traverse e pece
e datte al giavane   60
una Cassa per 5 busti il
giro e dicisione 46 P 2 30
fondi e coperchie 56 P 1 96
incassatura con 35 p fagioli 1 00
per Lincassature alla
Villa Malta 1 50
un chases a brode a ricartare 1 50
in 7bre 1803 un tavolone
da mettere sopra una
statua 6 00
una altro tavolone di  
Legne doluro 10 00
7bre 1804 una scalla
per salir a torno la
statua di marmo 3


summa 31 Scudi e Bajoc 66 31 66
dico ––––––––––––––––––––––––– 31=66
General Comment

Denne regning fra snedkeren Pinchart er én af tre bevarede regninger fra ham til Thorvaldsen. De to øvrige er dateret 29.3.1810 og 15.8.1811. Regningen er skrevet af en tydeligt utrænet skriverhånd. Det uøvede indtryk forstærkes af adskillige stave- og kongruensfejl, der enten kan skyldes let ordblindhed (se fx regningen 29.3.1810 hvori Pinchart tydeligvis forveksler begyndelsesbogstavet “f” i ordet “fagioli”, så det bliver til det betydningsløse “bagioli”) eller måske, at snedkeren, jf. navnet Pinchart, oprindelig har været fransksproget.
Brevet ser ud til at være en hurtigt affattet liste (som dog kan være ført løbende) over de snedkerarbejder, som Thorvaldsen har fået udført i perioden oktober 1800-ultimo 1804, og det synes derfor sandsynligt, at han har fået regningen personligt overdraget. Da posteringerne på de to senere regninger fra Pinchart overlapper hinanden tidsmæssigt, kan Thorvaldsen ligeledes i denne periode have fået udført yderligere snedkerarbejder, som blot ikke er debiterede på denne regning.

Archival Reference
gmIV, nr. 59a
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802 · Bills for Thorvaldsen
Last updated 27.09.2018 Print